Projecten

TTE Consultants geeft sinds 1999 vorm aan de ondergrond van Nederland. Onze baanbrekende saneringen hebben Nederland een stukje mooier en schoner gemaakt. Onze visie op de ondergrond heeft het Nederlandse bodembeleid definitief veranderd. En TTE Consultants werkt al jaren volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet: we plaatsen de ondergrond letterlijk en figuurlijk in een breder kader, leveren maatwerk en werken gezamenlijk met alle betrokken actoren aan oplossingen. In het onderstaande worden een aantal van onze projecten uitgelicht.

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2016 – heden
Expertisegebieden: Bodemsanering, Gebiedsontwikkeling, Gebiedsbeheer
Werkzaamheden: Opstellen saneringsvisie en saneringsplan, begeleiding aanbesteding en uitvoering 
Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uitvoering: TTE Consultants, Witteveen+Bos, Arcadis
Periode: 2013 – heden (expertisecentrum PFAS), 2016 – 2018 (Onderzoek handelingskader PFAS)
Expertisegebieden: Visie en beleid
Werkzaamheden: toegankelijk maken wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning beleidsvorming, inventarisatie en onderzoek voorkomen in Nederland
Opdrachtgever: OVAM
Uitvoering: Deltares, Witteveen+Bos, Tauw, Jan de Nul Group, Dura Vermeer, Bio2Clean, TTE Consultants en iFlux
Periode: 2019 – huidig
Expertisegebieden: Bodemsanering
Werkzaamheden: Ontwikkeling nieuwe biologische saneringstechnieken
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uitvoering: TTE Consultants, Geofoxx
Periode: 2010 - heden
Expertisegebieden: Bodemsanering, Gebiedsontwikkeling
Werkzaamheden: UItvoeren bodem- en saneringsonderzoek, opstellen saneringsplan, begeleiding aanbesteding en uitvoering 
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2016 – heden
Expertisegebieden: Gebiedsbeheer, Visie en beleid
Opdrachtgever: KNSF Vastgoed BV II
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2015 - heden
Expertisegebieden: Bodemsanering, Gebiedsontwikkeling
Werkzaamheden: Uitvoeren bodem- en saneringsonderzoek, opstellen saneringsplan, begeleiding uitvoering, aanvragen vergunningen, grondstromenplan. 
 
Opdrachtgever: Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2020 - heden
Expertisegebieden: Energietransitie
Werkzaamheden: Ontwikkelen methode en opzetten complexiteitskaart ondergrond
Opdrachtgever: Herstructureringsmaatschappij Overijssel
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2012 - heden
Expertisegebieden: Bodemsanering, Gebiedsontwikkeling, Gebiedsbeheer
Werkzaamheden: Opstellen saneringsplan, begeleiding aanbesteding en uitvoering, bodemonderzoek, adviseren mogelijkheden Bedrijvenregeling
Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2016 - 2020
Expertisegebieden: Bodemsanering, Gebiedsontwikkeling
Werkzaamheden: Opstellen saneringsplan, advies aanbesteding, opstellen aanbestedingsdocumenten en begeleiding aanbesteding, directievoering en milieukundige begeleiding, advisering bouw- en woonrijp maken
Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2020 - heden
Expertisegebieden: Gebiedsbeheer, Visie en beleid
Werkzaamheden: Opstellen Visie op de ondergrond en omgeving, ontwikkelen webviewer relaties met de ondergrond

 

Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2019
Expertisegebieden: Visie- en beleidsvorming, Energietransitie
Opdrachtgever: Gemeente Zwolle
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2007 – heden
Expertisegebieden: Visie en beleid, Gebiedsbeheer, Gebiedsontwikkeling
Werkzaamheden: Opstellen visie en begeleiding implementatie en praktische vertaling in projecten