Skip to main content

TTE verbindt
onder- en bovengrond

Projecten

TTE Consultants geeft sinds 1999 vorm aan de ondergrond van Nederland. Onze baanbrekende saneringen hebben Nederland een stukje mooier en schoner gemaakt. Onze visie op de ondergrond heeft het Nederlandse bodembeleid definitief veranderd. En TTE Consultants werkt al jaren volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet: we plaatsen de ondergrond letterlijk en figuurlijk in een breder kader, leveren maatwerk en werken gezamenlijk met alle betrokken actoren aan oplossingen. In het onderstaande worden een aantal van onze projecten uitgelicht.

Alphen a/d Rijn - Integrale aanpak sanering NAF-terrein

Opdrachtgever: Omgevingsdienst Midden Holland
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2020 - 2022
Expertisegebieden: Onderzoek en sanering
Werkzaamheden: Procesbegeleiding, begeleiden aanvullend onderzoek, scenariostudie, opstellen evaluatieverslagen landbodem- en waterbodemsanering, saneringsplan

Nationaal - Complexiteitskaart Ondergrond

Opdrachtgever: Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2020 - heden
Expertisegebieden: Energietransitie
Werkzaamheden: Ontwikkelen methode en opzetten complexiteitskaart ondergrond

Raalte - Sanering Kanaalstraat OZ

Opdrachtgever: Herstructureringsmaatschappij Overijssel
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2012 - heden
Expertisegebieden: Bodemsanering, Gebiedsontwikkeling, Gebiedsbeheer
Werkzaamheden: Opstellen saneringsplan, begeleiding aanbesteding en uitvoering, bodemonderzoek, adviseren mogelijkheden Bedrijvenregeling

Muiden - Sanering KNSF-terrein

Opdrachtgever: KNSF Vastgoed BV II
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2015 - heden
Expertisegebieden: Bodemsanering, Gebiedsontwikkeling
Werkzaamheden: Uitvoeren bodem- en saneringsonderzoek, opstellen saneringsplan, begeleiding uitvoering, aanvragen vergunningen, grondstromenplan. 
 

Amersfoort - Sanering Vetgasfabriek

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2016 – heden
Expertisegebieden: Bodemsanering, Gebiedsontwikkeling, Gebiedsbeheer
Werkzaamheden: Opstellen saneringsvisie en saneringsplan, begeleiding aanbesteding en uitvoering 

Dordrecht - Handelingskader PFAS

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uitvoering: TTE Consultants, Witteveen+Bos, Arcadis
Periode: 2013 – heden (expertisecentrum PFAS), 2016 – 2018 (Onderzoek handelingskader PFAS)
Expertisegebieden: Visie en beleid
Werkzaamheden: toegankelijk maken wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning beleidsvorming, inventarisatie en onderzoek voorkomen in Nederland

Internationaal - onderzoeksproject RESANAT

Opdrachtgever: OVAM
Uitvoering: Deltares, Witteveen+Bos, Tauw, Jan de Nul Group, Dura Vermeer, Bio2Clean, TTE Consultants en iFlux
Periode: 2019 – 2022
Expertisegebieden: Bodemsanering
Werkzaamheden: Ontwikkeling nieuwe biologische saneringstechnieken

Krimpen aan de IJssel - Sanering EMK-terrein

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uitvoering: TTE Consultants, Geofoxx
Periode: 2010 - heden
Expertisegebieden: Bodemsanering, Gebiedsontwikkeling
Werkzaamheden: UItvoeren bodem- en saneringsonderzoek, opstellen saneringsplan, begeleiding aanbesteding en uitvoering 

Laren - Scenariostudies GGb ’t Gooi

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2016 – heden
Expertisegebieden: Gebiedsbeheer, Visie en beleid

Uden - Sanering Dico-terrein

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2016 - 2020
Expertisegebieden: Bodemsanering, Gebiedsontwikkeling
Werkzaamheden: Opstellen saneringsplan, advies aanbesteding, opstellen aanbestedingsdocumenten en begeleiding aanbesteding, directievoering en milieukundige begeleiding, advisering bouw- en woonrijp maken