Skip to main content

TTE verbindt
onder- en bovengrond

TTE

TTE is een toonaangevend adviesbureau dat sinds 1999 adviseert over vraagstukken in de ondergrond. Ons team bestaat uit gedreven professionals, met verschillende talenten en ervaringen maar altijd met een hart voor de ondergrond.

Vanuit ons motto ”verbinden van techniek en proces, verbinden van onder- en bovengrond” strekt ons werkpakket zich uit van bodem via gebiedsontwikkeling tot integrale ondergrond gerelateerde opgaven. In al onze projecten staan onze kernwaarden centraal: het gebruik van state of the art kennis, een verantwoorde, duurzame benadering van de leefomgeving, vanuit samenwerking optimaal gebruik van de beschikbare informatie en bovenal, gebruik van gezond verstand.

Onze rol en marktpositie leidt tot unieke samenwerkingsvormen met adviesbureaus, kennisinstituten, projectontwikkelaars, overheden en aannemers.

Ontdekken

De ondergrond kent nog steeds vele onbekende kanten. TTE buigt de uitdagingen om tot kansen. We vinden de juiste benadering bij onbekende of onbegrepen verontreinigingen. Denk aan Borium, DDT, drugsafval, PFAS, TNT en ZZS. We ontwikkelen strategieën voor de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging, grootschalig grondverzet en het afwegen van bodemfuncties of ecosysteemdiensten.

Verbinden

Energie, klimaat, natuur, wonen en werken bepalen meer en meer de ruimtelijke inrichting van Nederland. Water en bodem stellen daarbij belangrijke randvoorwaarden. We ondersteunen overheden en bedrijven bij verkenningen en visieontwikkeling, bij beleidsontwikkeling en het opzetten van uitvoeringsplannen. Daarbij verbinden we niet alleen onder- met bovengrond, maar verbinden we ook de mensen die werken met de ondergrond en werken in de bovengrondse ruimte.

Realiseren

Of het nu gaat om wonen, werken, verbouwen, winnen of recreëren, TTE maakt de gewenste functie van de bodem mogelijk. We analyseren de uitdagingen binnen de opgaven en creëren kansen. We interpreteren de wet- en regelgeving en maken optimaal gebruik van de beschikbare technische kennis. We stellen vast welke informatie nodig is en onderzoeken de bodem. Onze focus licht op het duurzaam realiseren van de gewenste functie. Door het uitwerken van een optimaal inrichtingsplan, door het saneren van verontreinigingen waar dat nodig is en waar dat niet anders kan door risico’s te beheersen.

Bovenal, we realiseren robuuste, milieutechnisch- en financieel verantwoorde oplossingen.