collage teamdag Fermerie9 september 2021

In 2018 zongen ze bij Kinderen voor Kinderen ‘iedereen heeft talent’. Een stelling die, als je even googelt, door ontelbare loopbaancoaches en organisatieadviseurs wordt beaamd. De afgelopen maanden hebben we onder de bezielende leiding van Rita Jonkeren een inspirerend traject doorlopen en wat blijkt: ook TTE-ers hebben talenten en zwakke punten;). Donderdag 2 september hebben we aan de hand van een aantal projectevaluaties onderzocht hoe we met die kennis optimale projectteams kunnen samenstellen.

Natuurlijk speelde de ambiance een belangrijke rol, het was fantastisch om na bijna een jaar als team weer bij elkaar te zijn. Maar ook het proces was inspirerend: met de juiste combinatie van personen blijkt de kwaliteit van het team veel groter dan de som der delen. Samen met de ervaringen uit het verleden is het werken met talenten (bijna) een garantie voor succesvol werken in de toekomst.

10 augustus 2021

Foto Lisanne s Gravenmoer

Eind juli hebben er in ’s Gravenmoer boorwerkzaamheden plaatsgevonden als voorbereiding voor het pilotonderzoek op de locatie. Er zijn boringen geplaatst met verschillende diameters voor monitoringspeilbuizen, injectiefilters, infiltratiefilters en fluxmetingen. In totaal gaan er 3 pilots starten op het voormalig houtbewerkingsterrein, gericht op biologische afbraak van de verontreiniging. De locatie is onderdeel van het InterREG project RESANAT, ofwel “restverontreiniging saneren met nature-based technieken”.

Lees meer: Voorbereidingen pilot 's Gravenmoer van start

22 juli 2021

kunstgras

Vorige week werd bekend dat Nederland samen met vier andere Europese landen (Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen) de eerste stap heeft gezet naar een Europees PFAS verbod. Zo’n 6.000 stoffen zullen dan in één keer verboden worden. Het is nog niet duidelijk hoe het verbod (of eigenlijk een vergaande restrictie op het gebruik) er definitief uit komt te zien, tot juli 2022 (het moment van indienen) wordt het restrictievoorstel verder uitgewerkt. Verschillende commissies van de EU zullen het voorstel beoordelen en eventueel aanpassen. Het streven is om de restrictie (na een overgangsperiode) in 2025 in werking te laten treden.

Lees meer: Europees verbod op PFAS

15 juli 2021

Fijne zomer

8 juli 2021

CC2CC3

Het werk van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) start met het vaststellen bij welke gebouwen versterking wenselijk is in verband met het risico op bezwijken bij een (mogelijke toekomstige) aardbeving. Daarbij gaat het om woningen, maar de NCG kent ook speciale programma’s voor scholen, zorginstellingen, erfgoed en boerderijen. Gebouwen met een CC2/CC3 gevolgklasse, zoals winkels of sporthallen, zijn veelal nog niet in de werkvoorraad van de NCG opgenomen. Om zo efficiënt mogelijk vast te stellen of, en zo ja welke objecten aan de werkvoorraad moeten worden toegevoegd heeft de NCG aan TTE Consultants en Cohere Consultants gevraagd een prioriteringssystematiek voor de objecten te ontwikkelen. De randvoorwaarde daarbij was dat uitsluitend openbaar beschikbare data werd gebruikt.

Lees meer: Studie prioritering CC2/CC3 gebouwen Groningen afgerond

1 juli 2021

BBF12

Axel is bij ons afgestudeerd en blijft in de zomer bij ons werken! Tijdens het koffiemoment van BodemBreed Forum gaf hij een presentatie over zijn afstuderen, waar de leus 'niet uitzoeken tot op de bodem, maar tot ín de bodem!' ontstond. Hij vertelt graag wat hij heeft gedaan en wat hij gaat doen:

'Afgelopen half jaar heb ik mijn afstudeeropdracht bij TTE voltooid. Ondanks het thuiswerken door Corona heb ik mij vanaf dag één al betrokken gevoeld bij de organisatie. Veel collega’s hebben mij in de eerste weken benaderd en vroegen of zij mij konden helpen. Ook werd ik direct toegevoegd aan de verschillende Whatsappgroepen én aan de F1- en EKpoule. Daarnaast heb ik veel en plezierig samengewerkt met TTE-collega’s voor mijn opdracht.

Lees meer: Axel zoekt het tot ín de bodem uit!

25 juni 2021

c kaart plaatje

'Niet tot op de bodem, maar tot ín de bodem uitzoeken' is het motto van onze afstudeerder Axel, die donderdag 17 juni tijdens het Koffiemoment bij BodemBreed Forum zijn presentatie gaf over zijn afstudeeronderzoek. Daarnaast gaven ook Coosje, Thomas, Arthur en Henk presentaties.

Het Koffiemoment gemist? Het is hier terug te kijken: Koffiemoment BBF 'Energie en drukte in de ondergrond' 17 juni 2021.

De presentaties zijn ook te bekijken via bodembreedforum.nl.

Wil je graag de hand-out Complexiteitskaart zien? Klik dan op de afbeelding!

 

17 juni 2021

BBF8

Vandaag heeft TTE het koffiemoment van BodemBreed Forum verzorgd, met presentaties over de energietransitie en drukte in de ondergrond. We keken terug op de TTE ‘visies op de ondergrond’ die we jaren geleden maakten. Destijds stond bodemverontreiniging centraal in de visies, vandaag de dag heeft dit plaats gemaakt voor energie, klimaat en circulair. Dit is te lezen in de recent verschenen ‘Visie op de Ondergrond Waadhoeke’. Integraal denken deden we altijd al en dat is nu nog relevanter met de komst van de Omgevingswet!

Lees meer: Koffiemoment bij BodemBreed Forum

Waadhoeke speerpunten10 juni 2021

Het afgelopen jaar heeft TTE samen met een team van de gemeente gewerkt aan de “Bodemvisie Waadhoeke”. De met burgers en  betrokken ketenpartners afgestemde visie verbindt de maatschappelijke opgaven van de gemeente met de kansen en uitdagingen die de ondergrond in het gebied biedt. De ondertitel “De bodem maakt wie we zijn, we komen namelijk van de klei” geeft aan hoe trots de Waadhoekers zijn op hun omgeving en hun bodem.  En, kenmerkend voor een Friese gemeente, rondom de thema’s beschermen, benutten en verbeteren  zijn Elf speerpunten geformuleerd.

Meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-170793.html

4 juni 2021

HH 66350779Even met je bodem en ondergrond collega’s sparren over hoe het gaat, op afstand netwerken met elkaar en dan ook nog een interessant onderwerp voorgeschoteld krijgen? BodemBreed Forum organiseert het 2e digitale koffiemoment op donderdag 17 juni tussen 10.00 - 11.00 uur! TTE zal tijdens dit koffiemoment vertellen over de energietransitie en drukte in de ondergrond in drie korte presentaties: visie op de ondergrond, de complexiteitskaart en energie uit de ondergrond. Voor meer informatie en aanmelden, lees hier de nieuwsbrief.

3 juni 2021

20210602 Due diligence afbeelding

In verband met de verkoop van de aandelen aan de Franse investeringsmaatschappij Ardian, heeft Deli Home TTE gevraagd een due diligence bodemonderzoek uit te voeren.

Deli Home ontwikkelt en produceert maatwerk woonproducten onder de bekende merken CanDo, Bruynzeel, Lundia, Skantrae en Weekamp. Deze producten zijn via doe-het-zelf, bouwmaterialen groothandel, renovatie en online kanalen in 10 landen in Europa beschikbaar. Bij het bedrijf met een jaaromzet van ca. 350 miljoen euro werken ruim 1500 mensen.

Lees meer: Due diligence onderzoek bij Deli Home