Skip to main content

TTE verbindt
onder- en bovengrond

Amersfoort - Sanering Vetgasfabriek

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2016 – heden
Expertisegebieden: Bodemsanering, Gebiedsontwikkeling, Gebiedsbeheer
Werkzaamheden: Opstellen saneringsvisie en saneringsplan, begeleiding aanbesteding en uitvoering 

De bodemverontreiniging op de locatie Vetgasfabriek Amersfoort wordt sinds 2004 met een ‘funnel and gate’ aanpak beheerst. Met het oog op de jaarlijkse kosten voor onderhoud en bedrijfsvoering heeft de SBNS aan een combinatie van TTE Consultants en Arcadis gevraagd te onderzoeken of een nazorgloze of nazorgarme situatie kan worden gecreëerd.

Door de beschikbare informatie (opnieuw) te interpreteren en te combineren met de resultaten van recente onderzoeken is een up to date “Conceptual Site Model” (CSM) opgesteld dat de basis vormt voor de selectie en het ontwerp van mogelijke eindoplossingen.
In nauw overleg met alle belanghebbenden zijn de mogelijkheden en de consequenties van voor de (gewenste) bovengrondse ontwikkelingen vastgesteld. Het uiteindelijke ontwerp blijkt tientallen miljoenen goedkoper dan de oorspronkelijke ramingen en voldoet aan alle eisen van de betrokkenen partijen.

Meer informatie over dit project: vetgasfabriekamersfoort.nl