TTE verbindt
onder- en bovengrond

Dordrecht - Handelingskader PFAS

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uitvoering: TTE Consultants, Witteveen+Bos, Arcadis
Periode: 2013 – heden (expertisecentrum PFAS), 2016 – 2018 (Onderzoek handelingskader PFAS)
Expertisegebieden: Visie en beleid
Werkzaamheden: toegankelijk maken wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning beleidsvorming, inventarisatie en onderzoek voorkomen in Nederland

Door de industrie worden continu nieuwe stoffen ontdekt en geproduceerd die een potentieel humaan en ecologisch risico vormen maar waarvan de verspreiding en de schadelijkheid in het milieu nog niet bekend zijn. Belangrijke voorbeelden zijn de stoffen inFluorkool-waterstoffen ( PFAS, Poly Fluor- Alkyl Substances) groep, waaronder PFOS en PFOA.

Expertisecentrum PFAS
In 2013 wordt TTE Consultants gevraagd te ondersteunen bij de aanpak van een incident met PFOS houdend bluswater op Schiphol. Daarbij constateerden we dat er onvoldoende (wetenschappelijke) kennis beschikbaar was om een adequate aanpak van de ondergrond mogelijk te maken. Hierop heeft TTE Consultants het initiatief genomen om samen met Witteveen+Bos en Arcadis het Expertisecentrum PFAS op te richten. Het doel van het expertisecentrum is om technische, toxicologische, juridische en beleidsmatige kennis breed toegankelijk te maken en zo effectieve strategieën op het gebied van bodembeheer mogelijk te maken.
Handelingskader PFAS
In 2016 blijkt dat er bij de vestiging Dupont / Chemours te Dordrecht PFOA (perfluor-octanoic acid) in het milieu is terechtgekomen. De gemeente Dordrecht constateert samen met het Ministerie van IenM dat er niet alleen behoefte is aan specialistische kennis, maar dat deze ook praktisch toegankelijk moet zijn. Ze geven het Expertisecentrum PFAS opdracht voor een onderzoek naar de eigenschappen van PFAS, het normenkader, het voorkomen in Nederland en de beleidsmatige aspecten. Een belangrijk doel van het onderzoek is het opstellen van het handelingskader PFAS in grond, grondwater en sediment.

 

TTE

Leeuwenbrug 103
7411 TH Deventer
T 0570-66 58 70
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Privacy policy

Aanmelden nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van alles wat er zich afspeelt rond TTE, vul dan uw naam en emailadres in onderstaande box in en klik vervolgens op "Aanmelden".