Skip to main content

TTE verbindt
onder- en bovengrond

Krimpen aan de IJssel - Sanering EMK-terrein

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uitvoering: TTE Consultants, Geofoxx
Periode: 2010 - heden
Expertisegebieden: Bodemsanering, Gebiedsontwikkeling
Werkzaamheden: UItvoeren bodem- en saneringsonderzoek, opstellen saneringsplan, begeleiding aanbesteding en uitvoering 

Het EMK-terrein (de Exploitatie Maatschappij Krimpen verwerkte in de jaren ’70 afvalolie en chemische afvalstoffen) is in 1983 benoemd als de meest giftige plek van Nederland (De kleine gifatlas van Nederland, 1983).

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil het terrein opnieuw in gebruik nemen als bedrijfsterrein. De gemeente, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben een bestuurlijke overeenkomst getekend met betrekking tot de sanering en herontwikkeling van het terrein. TTE Consultants werkt in combinatie met Geofox-Lexmond aan de voorbereiding van de sanering en herontwikkeling van de locatie.

 Nieuw leven voor het EMK-terrein? (Bodem, februari 2012) 

 Meer informatie over dit project: stormpolderdijk.nl