Skip to main content

TTE verbindt
onder- en bovengrond

Groene vingers

Als bodemadviseurs zijn we dagelijks druk met de bodem, maar vooral op kantoor, achter de laptop… Om weer eens echt in contact te komen met de bodem was het tijd om de handen uit te mouwen te steken, of in dit geval, de vingers in de grond! Bij “De Wonderkas” in Deventer volgen we een workshop Flessentuin maken. Een compleet ecosysteem in een fles, met een zelf-filterend bodemsysteem van hydrokorrels, houtskool en potgrond. De flessen moeten nog even acclimatiseren voor de kurk erop gaat, maar dan kan er niets meer in of uit. Sommigen flessen hebben hun lichte-plek-maar-niet-in-de-volle-zon-plekje bij hun makers thuis gevonden, maar er zijn ook een aantal op kantoor te bewonderen. Hebben we toch de wereld weer een beetje groener gemaakt. 

Op zoek naar oplossingen voor PFAS in grond

Er zijn nog steeds vele vragen rondom PFAS, zo bewees ook de video (en commentaren eronder) van NOS op 3 over PFAS afgelopen weekend. Als TTE Consultants en medeoprichter van het Expertise Centrum PFAS zijn we al een tijd op de hoogte van de verspreiding van PFAS in het milieu. Elke dag doen we onderzoek naar het voorkomen, stofgedrag en mogelijke oplossingen voor PFAS.

En wij zijn niet de enigen. In het project Stormpolderdijk wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door Deltares en KWR onderzoek gedaan naar de zuiveringsmogelijkheden voor PFAS bij de bodemsanering op het EMK terrein.

Lees hier meer over op de website van Stormpolderdijk.

Angst voor de scoop

Zaterdag 14 juli bracht de NRC een groot verhaal over PFAS (NRC 14 juli). Het voelde wat ongemakkelijk om nadrukkelijk genoemd te worden, maar het bevestigde wel de rol die we (TTE, Witteveen en Bos en Arcadis) als Expertisecentrum PFAS gespeeld hebben bij het op de kaart zetten van de problematiek.

“Dat is oud nieuws, dat vertelde Arne al jaren geleden” was de reactie van mijn zus toen ze de krant las. Misschien gek, maar daarin schuilt mijns inziens de echte waarde van het verhaal. Een gedegen en genuanceerd verhaal over de misschien wel belangrijkste ontwikkeling op bodemgebied sinds Lekkerkerk. Dat je om mensen aan het denken te zetten met een goed verhaal geen Scoop nodig hebt wist ik, hoopte ik. Toch hield ik m’n hart vast toen het verhaal verscheen. Was het echt zo genuanceerd als Karlijn had beloofd?

Werken aan een betere bodem is een kwestie van vertrouwen en nieuwsgierigheid. Hoe gedreven we ook zijn, we kunnen dat als inhoudelijk deskundigen niet alleen. Zonder Follow the Money, het NRC en de film Dark Waters was het expertisecentrum PFAS roepende in de woestijn gebleven.

Werken aan een betere bodem is een kwestie van samenwerken. Een scoop op zn tijd is eng, alles op zn beloop laten is veel erger.

Kennistafels PFAS

Zomer 2022 constateerde het expertisecentrum PFAS dat er in de praktijk (nog steeds) behoefte was aan afstemming en sturing van kennisontwikkeling en kennisoverdracht omtrent PFAS. Na een aantal gesprekken met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten kregen de ‘praktijk tafels PFAS’ vorm: Informele bijeenkomsten waarin de deelnemende overheden kennis met elkaar delen en elkaar helpen met het oplossen van actuele uitdagingen.

Grondtonen langs de IJssel

De IJsselbiënnale is een tweejaarlijkse internationale buitententoonstelling met prikkelende kunstwerken langs de IJssel. Onder de titel ‘Grondtonen’ stelt IJsselbiënnale 2023 de aarde, bodem en grond centraal. Een uitgelezen kans dus om als bodemadviseurs wat cultuur op te snuiven. De water en bodem stuurde ons de fiets op, in een tocht van meer dan 40km langs verschillende kunstwerken.

Het was een warme middag, maar door bewolking en een fris windje goed vol te houden. Met 7 collega’s zijn we langs verschillende kunstwerken rondom het thema aarde en grond richting Zutphen gefietst. Na een noodzakelijke taartstop en een route door het Gorsselse bos, zijn we uiteindelijk geëindigd in de tuin van een collega. Daar stond de BBQ klaar en hebben we gezamenlijk een heerlijke middag kunnen afsluiten.

Saneringsoperatie Volkel bijna afgerond

Deze week viel weer een beschikking van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) op de mat. Ditmaal met de instemming van een sanering van een POL-sectie op Vliegbasis Volkel. POL staat voor Petrol, Oil & Lubricants. Deze locatie is een van de locaties waar in het verleden saneringen zijn uitgevoerd, maar waar deze nog niet tot een (formele) afronding zijn gekomen. RVB heeft TTE gevraagd deze open eindjes af te hechten.

Verlenging sponsoring sloep Daventre Portu

Als TTE Consultants zijn we ook graag (lokaal) maatschappelijk relevant bezig. In het kader van een gezonde geest in een gezond lichaam sponsoren we al sinds 2017 een sloep van de sloeproeivereniging Daventre Portu. Onze sponsoring is onlangs weer verlengd en sinds het voorjaar prijkt ons vernieuwde logo op de sloep.

Raad van State: terreineigenaar niet aansprakelijk voor verwijdering drugsafval

Als in 2020 in een sloot in het buitengebied van Zundert een chemische stank wordt waargenomen laten het Waterschap en de gemeente een deel van troep direct verwijderen. Uit een nader onderzoek blijkt dat er drugsafval is geloosd, waarbij het gaat om duizenden liters afval van hoofdzakelijk aceton en methanol. Het grondwater is over een grote oppervlakte sterk verontreinigd, waarbij het grootste deel van de verontreiniging op het aangrenzende bosperceel aanwezig is. De gemeente vermoedt dat de verontreiniging op het buurperceel is ontstaan en wijst de eigenaar van het naastgelegen bosperceel aan als verantwoordelijke. Het adviesbureau bevestigt dat de drugsdumping op het perceel van de buurman is ontstaan en de claim voor de sanering bij de buurman kan worden neergelegd - immers, “de vervuiler betaalt”.

Start bodemsanering en herontwikkeling Stormpolderdijk weer een stapje dichterbij

Vorige week heeft de DCMR de beschikking gepubliceerd op het vernieuwde uitvoeringsplan voor de bodemsanering Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel. De DCMR geeft aan dat het uitvoeringsplan past binnen het raamsaneringsplan EMK en bevestigd dat het plan invulling geeft aan de uitvoering van de bodemsanering.
De beschikking vormt de afsluiting van een periode van heroriëntatie op het project en brengt de bodemsanering en daarmee de herontwikkeling van het voormalige EMK-terrein een stap dichterbij.

Wereldmilieudag

Op 5 juni was het voor de 50e keer Wereldmilieudag. Dit jaar stond het in teken van plasticvervuiling. Ook in het bodemwerkveld komen we steeds meer in aanraking met plasticvervuiling en (micro)plastic in de bodem. Er is nog weinig bekend over de schaal waarop microplastics in de bodem voorkomen en het is pas recent op de agenda gekomen. Per januari 2019 is het gehalte bodemvreemd materiaal dat in grond en baggerspecie vermengd mag worden al verlaagd om daarmee de gehaltes plastic in de bodem terug te dringen. En in januari dit jaar heeft het RIVM een rapport uitgebracht over de bronnen en paden waarmee microplastics in de bodem terecht komen. In het rapport wordt ook opgemerkt dat er meer kennis noodzakelijk is.