28 oktober 2021

rwzi marcin jozwiak

In een onderzoek van het STOWA naar PFAS in rioolwaterzuiveringsinstallaties blijkt dat ook het afvalwater in Nederland belast is met PFAS. Misschien het meest verrassend: ook het effluent van installaties die alleen huishoudelijk water zuiveren bevat veel PFAS. De Unie van Waterschappen concludeert dat de bestaande lozingsvergunningen van bedrijven kritisch bekeken moeten worden, "De oplossing zit aan de bron, niet aan de achterkant".

Het geeft opnieuw aan hoe weerbarstig de problematiek rond PFAS (en andere ZZS) is. Preventie is essentieel, maar helaas slechts één deel van de oplossing. In het door TTE begeleide onderzoek naar de decentrale benadering van ZZS wordt geconcludeerd dat niet afbreekbare verontreinigingen zeer langdurig in de economie aanwezig blijven.

Onderzoek naar PFAS en ZZS richt zich vaak op het identificeren van bronnen en op locaties die op vanuit mogelijke humane risico’s specifieke aandacht verdienen. Het onderzoek van de STOWA toont aan dat juist voor PFAS en ZZS geldt dat kleine beetjes samen een groot probleem kunnen vormen.