Skip to main content

TTE verbindt
onder- en bovengrond

Nationaal - Complexiteitskaart Ondergrond

Opdrachtgever: Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2020 - heden
Expertisegebieden: Energietransitie
Werkzaamheden: Ontwikkelen methode en opzetten complexiteitskaart ondergrond
De overgang naar duurzame energie is voor iedere Nederlander een grote uitdaging. Willen we deze overgang realiseerbaar en betaalbaar maken, moeten we het slim aanpakken. Het is niet alleen een kwestie van duurzaam opwekken van warmte, maar ook het transporteren van deze warmte naar de huizen. Voor het transport van warmte zijn buizen en/of kabels nodig en die nemen ruimte in de ondergrond in. Het is al een tijdje bekend dat in de meeste gemeenten deze ruimte niet overal is.
Wil je bij het maken van de energietransitie plannen slim de meest efficiënte en goedkope route vinden naar de huizen van mensen toe, dan moet je weten hoe druk het is in de ondergrond: waar is ruimte en waar niet? In antwoord op die vraag heeft TTE in opdracht van KLP de Complexiteitskaart ontwikkeld.
 
Het doel van de Complexiteitskaart is het verschaffen van inzicht in de complexiteit/drukte in de ondergrond. De Complexiteitskaart maakt het mogelijk in een vroeg stadium dit inzicht te krijgen. De kaart is juist ook ontwikkeld voor mensen die zich niet dagelijks met bodemgerelateerde zaken bezig houden.

De kaart is opgebouwd op basis van openbaar beschikbare data, zoals liggingsgegevens van elektriciteitsnetten maar ook de locatie van bomen (boomwortels nemen ook ruimte in in de ondergrond). Op de kaart krijgt elke buurt een kleur en aan de kleur kan worden afgeleid hoeveel procent van de ondergrond grofweg nog beschikbaar is in de betreffende buurt.

De Complexiteitskaart Ondergrond van Hoorn is openbaar beschikbaar via een webviewer. Zie tte.geoapps.nl/Complexiteitskaart_Hoorn