Skip to main content

TTE verbindt
onder- en bovengrond

Het netwerk onder het maaiveld

Als je in het bodemwerkveld werkzaam bent en/of fervent lezer van de Bodemnieuws columns, dan zal het u vast niet ontgaan zijn: de film “Onder het Maaiveld”, van de makers van o.a. “De Nieuwe Wildernis”.

Natuurlijk kennen wij het belang van een vitale bodem als geen ander en is het al jaren onderdeel in onze Visies op de Ondergrond. Genoeg reden dus om samen een filmpje te pakken.

In de film wordt voornamelijk het belang van het bodemleven, zoals wormen, nematoden en schimmels benadrukt. Samen met de plantwortels vormt de ondergrond een complex netwerk, onderling met elkaar verbonden door de schimmels, die onder andere voedingsstoffen door het systeem heen verdelen. Voor een goed functionerend bodemecosysteem is tijd nodig om zich in te stellen. De film preekt daarom om de grond zoveel mogelijk onverstoord te laten.

Dit sluit perfect aan bij het uitgangspunt “minder afdekken, minder vergraven, niet verontreinigen”, zoals genoemd in de kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening.

Als TTE vullen we graag de rol van schimmel in, in het bodemnetwerk. Door het verbinden van partijen boven- en ondergronds dragen wij bij aan de vitaliteit in de ondergrond. Maar om echt de rol van de schimmel in jouw netwerk te begrijpen, kunt het beste even onder het maaiveld kijken.

Foto: Onder het Maaiveld