25 maart 2021

Axel Kooiman 400 319

TTE wordt de komende tijd versterkt met een nieuwe kracht: Axel Kooiman, student Ruimtelijke Ordening en Planologie (Saxion Deventer). Zelf vertelt hij over zijn studie en afstuderen bij TTE:

'In 2017 ben ik begonnen aan de opleiding Ruimtelijke Ordening & Planologie (ROP) aan het Saxion in Deventer. Deze opleiding is samen met de opleidingen Bestuurskunde, Stedenbouwkunde en Klimaatmanagement onderdeel van de koers ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’. Dit betekent dat ik in het eerste jaar dezelfde lessen heb gevolgd als studenten van Bestuurskunde, Stedenbouwkunde en Klimaatmanagement. Het tweede jaar is zo ingericht dat ik vanuit mijn opleiding ROP samen ging werken met de drie eerdergenoemde opleidingen aan projecten (simulaties uit het werkveld met echte opdrachtgevers). In mijn derde jaar heb ik twee minors gevolgd aan Hogeschool Aeres; Green Growing Cities en Future Urban Cities. Ook heb ik in dat jaar stagelopen bij BügelHajema Adviseurs in Amersfoort. Mijn werkzaamheden binnen dat adviesbureau waren onder andere werken met GIS (Geo Informatie Systeem) en het meelopen bij projecten.'

Lees meer: Even voorstellen... afstudeerder Axel Kooiman

18 maart 2021

20210317 Foto Astrid

 Afgelopen november is Astrid van Rhee bij TTE begonnen. Zelf geeft ze een inkijkje hoe ze bij TTE terecht is gekomen en hoe het nu gaat.

'Zes jaar heb ik mijn eigen lunchzaak gehad in de mooie binnenstad van Deventer. Ik heb er van genoten om gasten te verwennen met lekkere taartjes en broodjes en het verzorgen van feesten en bruiloften. Het was een prachtige tijd met veel gezelligheid en drukte, maar er was te weinig tijd voor het gezin. Na de verkoop van de zaak heb ik eerst thuis wat achterstallige klussen gedaan en me toen georiënteerd op de banenmarkt.'

Lees meer: TTE'er aan het woord: Astrid van Rhee

16 maart 2021

IMG 20200121 WA0004

Afgelopen weekend verscheen op de website van 'In de buurt Amersfoort' een artikel over het 'mysterie' van Amersfoort: de Vetgasfabriek. Voor TTE is het geen mysterie, maar een bodemverontreiniging waar we een saneringsvisie en -plan voor hebben opgesteld. Vorige week plaatsten we op onze nieuwspagina dit artikel over de veldproef waar zo'n 800 liter teer is verwijderd. 

Nu blikken we terug op 2020, waarin onderzoek is gedaan naar niet gesprongen explosieven (NGE). Dit onderzoek is gedaan omdat tijdens de sanering en gebiedsontwikkeling grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden en de gemeente Amersfoort wil zorgen voor een veilige situatie voor de mensen die er werken en voor de omgeving.

Lees meer over het onderzoek naar NGE (inclusief fotoverslag!) op vetgasfabriekamersfoort.nl

9 maart 2021

Vetgas Amersfoort afvoer IBC

TTE neemt namens opdrachtgever Gemeente Amersfoort deel aan het bouwteam ontwerpfase full scale sanering Vetgasfabriek Amersfoort. Ter voorbereiding wordt op dit moment een veldproef uitgevoerd waarbij onderdelen van het uiteindelijke saneringssysteem getest worden.

De eerste testresultaten zijn bemoedigend en hoewel het maar een beperkte test is (op 10 onttrekkingsfilters), is er al circa 800 liter teer onttrokken en inmiddels afgevoerd met een zogenoemde IBC-container! De veldproef loopt overigens nog door tot eind maart zodat daarna een optimale inrichting van de full scale sanering ontworpen kan worden.

Dat belooft nog wat als we, hopelijk na de zomer, het hele systeem met circa 250 filters full scale gaan opstarten en draaien. Er is heel wat teer uit de bodem op te pompen! De Vetgasfabriek Amersfoort is één van de laatste grote historische bodemsaneringslocaties in Nederland.

Lees meer over dit project op: vetgasfabriekamersfoort.nl

5 maart 2021

Raalte

TTE werkt al sinds 2012 mee aan een herontwikkelingsproject van een locatie aan de Kanaalstraat in Raalte. Daar zijn we begonnen met een inventarisatie van het bodemdossier. Nu, zo'n 9 jaar later, is een deel van het terrein herontwikkeld en ligt er een zonnepanelenveld. Het resterende deel van het terrein wordt vanaf medio 2021 bouwrijp gemaakt, waarbij nog een sanering van een olieverontreiniging is voorzien en het afwerken van een uitloper van de stort. Voor de sanering van de olieverontreiniging is een aanvraag in het kader van de Bedrijvenregeling verricht.

Lees hier meer over het project: Raalte - Sanering Kanaalstraat OZ

25 februari 2021

Krijgsman hoogte 32 1500x430

Sinds 2015 ondersteunt TTE KNSF Vastgoed BV II bij de bodemsanering en het bouwrijp maken ten behoeve van de gebiedsontwikkeling van dit voormalige industrieterrein van circa 80 hectare.

Inmiddels is de transformatie van dit gebied naar een compleet nieuwe wijk van Muiden in een ver gevorderd stadium en is al een groot deel van de woningen opgeleverd. Wij zijn trots dat we hieraan ons steentje mogen bijdragen. Benieuwd hoe het er uit gaat zien? Neem gerust eens een kijkje op de website www.dekrijgsmanmuiden.nl.

Voor meer informatie over het project: klik hier

11 februari 2021

imgo

Samen met Rita van Kenterdenker ontwikkelt TTE haar talenten, zowel individueel als in teamverband. Hoe we dat doen? Onder begeleiding van Rita heeft iedereen binnen TTE zijn of haar talenten ontdekt aan de hand van de CliftonStrengths test. Deze test bevat 34 verschillende talenten, die bij iedereen in een andere volgorde en samenstelling voorkomt. De kans dat jouw testresultaat exact overeenkomt met iemand anders ter wereld is 1 op 33 miljoen!

In individuele gesprekken met Rita zijn de talenten één op één besproken, om eigen talenten te leren (her)kennen. In de teamsessies wordt het toekomstbeeld van TTE besproken en hoe de talenten daarbij ingezet gaan worden. Om als TTE te groeien, blijven we onze talenten ontwikkelen en inzetten. Hopelijk kunnen we dit soort sessies snel weer ‘in het echt’ bijwonen!

4 februari 2021

foto 3 geknipt

Vandaag hebben Coosje en Thomas de Complexiteitskaart gepresenteerd bij Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Meer dan 50 geïnteresseerden van gemeenten en andere lokale overheden waren aanwezig, deden actief mee aan de Mentimeter en stelden enthousiast vragen over de kaart. Over een volgende presentatie houden wij u op de hoogte!

 

Meer weten over de Complexiteitskaart? Klik dan hier.

26 januari 2021

versie 4

Binnen TTE wordt steeds effectiever en efficiënter met data gewerkt. Een mooi voorbeeld hiervan is de Complexiteitskaart Ondergrond, die we samen met Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken (KLP) hebben ontwikkeld. Deze kaart dient als ondersteuning voor gemeenten die werken aan de energietransitie. Bent u benieuwd wat dit precies inhoudt? Op 4 februari geven wij bij het KLP uitleg over de complexiteitskaart.

Deze presentatie is bestemd voor gemeenten en andere lokale overheden.

Meld u aan via deze link: aardgasvrijewijken.nl

Meer informatie over de complexiteitskaart? Klik hier.

15 januari 2021

Arne cursus foto

Woensdag 13 januari heeft Arne de afdeling leefomgeving en mobiliteit van de gemeente Zwolle in een “Inleiding Omgevingswet” meegenomen in het wel en wee rond de Omgevingswet.

Lees meer: Cursus 'Inleiding Omgevingswet'

8 januari 2021

IMG 9082Het bewustzijn over de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) neemt toe en dat is voor gemeenten een goede ontwikkeling. Gebleken is dat zowel in de regelgeving als in de uitvoeringspraktijk een stevige verbeterslag noodzakelijk is. De VNG en IPO starten daarom met het project ‘ZZS decentraal’.

TTE voert voor het project ZZS decentraal het projectmanagement uit. Dit houdt onder andere in dat we nauw contact hebben met alle betrokken partijen, faserapportages schrijven en u digitaal op de hoogte houden van de voortgang van dit belangrijke project.

Lees meer over het project op vng.nl