Skip to main content

TTE verbindt
onder- en bovengrond

Bodemvisie Waadhoeke gereed

Waadhoeke speerpunten10 juni 2021

Het afgelopen jaar heeft TTE samen met een team van de gemeente gewerkt aan de “Bodemvisie Waadhoeke”. De met burgers en  betrokken ketenpartners afgestemde visie verbindt de maatschappelijke opgaven van de gemeente met de kansen en uitdagingen die de ondergrond in het gebied biedt. De ondertitel “De bodem maakt wie we zijn, we komen namelijk van de klei” geeft aan hoe trots de Waadhoekers zijn op hun omgeving en hun bodem.  En, kenmerkend voor een Friese gemeente, rondom de thema’s beschermen, benutten en verbeteren  zijn Elf speerpunten geformuleerd.

Meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-170793.html