11 mei 2021

Figuur: Schematische weergave van het proces bij de grondbank.

20210511 Grondbank infographic Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst is eigenaar van en beheert een grondbank. De grondbank wordt vooral gebruikt om de grond die vrijkomt bij bermonderhoud voor een langere periode te kunnen opslaan en te hergebruiken.

De gemeente heeft TTE opdracht gegeven om een onafhankelijke evaluatie van het functioneren van de grondbank uit te voeren. Op basis van de evaluatie beslist de gemeente of zij het huidige gebruik van de grondbank wil voortzetten of op een andere manier verder gaan.

TTE verkent een drietal opties:
- Voortzetten huidige situatie: de grondbank in eigendom en eigen beheer van de gemeente.
- De grondbank blijft eigendom van de gemeente, maar het beheer wordt uitbesteed.
- De grondbank (het eigendom én beheer) onderbrengen bij een regionale grondbank of commerciële partij.

Voor iedere optie worden de volgende aspecten meegenomen:
- Procesmatige inspanning (certificering en administratie).
- Risico’s voor de gemeente.
- Sterke zwakte analyse (zowel financieel als beleidsmatig).

TTE adviseert op basis van deze analyse de voor de gemeente meest optimale optie.