9 maart 2021

Vetgas Amersfoort afvoer IBC

TTE neemt namens opdrachtgever Gemeente Amersfoort deel aan het bouwteam ontwerpfase full scale sanering Vetgasfabriek Amersfoort. Ter voorbereiding wordt op dit moment een veldproef uitgevoerd waarbij onderdelen van het uiteindelijke saneringssysteem getest worden.

De eerste testresultaten zijn bemoedigend en hoewel het maar een beperkte test is (op 10 onttrekkingsfilters), is er al circa 800 liter teer onttrokken en inmiddels afgevoerd met een zogenoemde IBC-container! De veldproef loopt overigens nog door tot eind maart zodat daarna een optimale inrichting van de full scale sanering ontworpen kan worden.

Dat belooft nog wat als we, hopelijk na de zomer, het hele systeem met circa 250 filters full scale gaan opstarten en draaien. Er is heel wat teer uit de bodem op te pompen! De Vetgasfabriek Amersfoort is één van de laatste grote historische bodemsaneringslocaties in Nederland.

Lees meer over dit project op: vetgasfabriekamersfoort.nl