15 januari 2021

Arne cursus foto

Woensdag 13 januari heeft Arne de afdeling leefomgeving en mobiliteit van de gemeente Zwolle in een “Inleiding Omgevingswet” meegenomen in het wel en wee rond de Omgevingswet.

Een kleine 2 uur is voldoende om de samenhang tussen de uitgangspunten van de wet, de (Rijks)regels in de AMVB’s en de afwegingsruimte in programma’s en decentrale instrumenten te schetsen, maar het nieuwe stelsel is natuurlijk veel te complex om in twee uur in detail te behandelen. Bovendien: lang niet alle details zijn voor iedereen en alle partijen relevant. Het doel van de inleiding was dan ook om vast te stellen van welke thema’s de gemeente meer informatie nodig heeft om haar ondergrond programma nog beter vorm te geven. In een aantal interactieve vervolgstappen worden deze thema’s nader uitgewerkt.
De Omgevingswet is in Den Haag voorbereid door de programmadirectie “Eenvoudig Beter”. De voorlopige conclusie is dat het eerste deel van de naam wat erg optimistisch is gekozen. Maar ook de potentie van het tweede deel van de naam een extra inspanning nu meer dan rechtvaardigt.