8 januari 2021

IMG 9082Het bewustzijn over de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) neemt toe en dat is voor gemeenten een goede ontwikkeling. Gebleken is dat zowel in de regelgeving als in de uitvoeringspraktijk een stevige verbeterslag noodzakelijk is. De VNG en IPO starten daarom met het project ‘ZZS decentraal’.

TTE voert voor het project ZZS decentraal het projectmanagement uit. Dit houdt onder andere in dat we nauw contact hebben met alle betrokken partijen, faserapportages schrijven en u digitaal op de hoogte houden van de voortgang van dit belangrijke project.

Lees meer over het project op vng.nl