10 oktober 2020 

Waadhoeke

Wij zijn misschien bekend van onze “complexe” bodemsaneringsprojecten en uit het recente verleden onze visies op gebiedsgericht grondwaterbeheer of visies op de ondergrond. Maar dat gaat nu dus weer een stapje verder in het kader van de omgevingsvisie  en de omgevingswet.