Skip to main content

TTE verbindt
onder- en bovengrond

Nieuwe groei voor gebiedsbeheerplan Zwolle

1 februari 2022

20220201 Gebiedsbeheerplan Zwolle

Vorig jaar was het 10-jarig jubileum van het gebiedsbeheerplan (GBP) van de gemeente Zwolle. En onder het mom van “je bent te nooit oud om te leren” heeft de gemeente Zwolle TTE Consultants opdracht gegeven het GBP te actualiseren en zo passend te maken onder de Omgevingswet.

In verschillende werksessies met de gemeente Zwolle, Bioclear Earth en Provincie Overijssel kijken we naar alle mogelijkheden die het GBP afgelopen jaren geboden heeft en de kansen die de komende jaren nog voor ons liggen. Gemeente Zwolle heeft destijds als een van de eerste gemeentes in Nederland gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen, waardoor er veel beperkingen voor de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad zijn weggenomen. Het GBP is vanaf het begin af aan een ambitieus plan geweest, en die energie nemen we graag mee in de actualisatie.

Hierbij kijken we naar de (nieuwe) inpassing van het GBP in relatie tot de komende Omgevingswet en de uitdagingen, zoals de groeiende bodemwarmtevraag en opkomende stoffen. Bevoegdheden verschuiven en daarom kijken we verder dan de huidige grenzen van het beheergebied, naar de opgaven in de hele gemeente. De werkwijze is net zo flexibel als het plan zelf. In een combinatie van live en online meetings en workshops werken we samen aan de toekomst van (gebiedsgericht) beheer van het grondwater in Zwolle.