10 augustus 2021

Foto Lisanne s Gravenmoer

Eind juli hebben er in ’s Gravenmoer boorwerkzaamheden plaatsgevonden als voorbereiding voor het pilotonderzoek op de locatie. Er zijn boringen geplaatst met verschillende diameters voor monitoringspeilbuizen, injectiefilters, infiltratiefilters en fluxmetingen. In totaal gaan er 3 pilots starten op het voormalig houtbewerkingsterrein, gericht op biologische afbraak van de verontreiniging. De locatie is onderdeel van het InterREG project RESANAT, ofwel “restverontreiniging saneren met nature-based technieken”.

 

InterREG is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling gericht op samenwerking in de grensregio's (Inter Regionaal). 

20210429 logo interreg Vlaanderen Nederland

Voor de locatie ’s Gravenmoer onderzoeken Vlaamse (EnISSA, iFlux) en Nederlandse (Dura -Vermeer, Deltares en TTE) partijen in het kader van het InterREG project RESENAT of de ‘eeuwig durende’ beheersing op het terrein van het voormalig houtbewerkingsterrein ’s Gravenmoer eindig kan worden gemaakt.

 

Voor meer informatie over het RESANAT project, kijk op https://www.ovam.be/resanat