22 juli 2021

kunstgras

Vorige week werd bekend dat Nederland samen met vier andere Europese landen (Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen) de eerste stap heeft gezet naar een Europees PFAS verbod. Zo’n 6.000 stoffen zullen dan in één keer verboden worden. Het is nog niet duidelijk hoe het verbod (of eigenlijk een vergaande restrictie op het gebruik) er definitief uit komt te zien, tot juli 2022 (het moment van indienen) wordt het restrictievoorstel verder uitgewerkt. Verschillende commissies van de EU zullen het voorstel beoordelen en eventueel aanpassen. Het streven is om de restrictie (na een overgangsperiode) in 2025 in werking te laten treden.

 

TTE heeft er als initiatiefnemer van het Expertisecentrum PFAS samen met Arcadis en Witteveen+Bos mede voor gezorgd dat PFAS op de kaart is komen te staan. Het restrictievoorstel is een mooie eerste stap naar een adequate benadering van ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) in meer algemene zin.
In het kader van het project “decentrale aanpak ZZS” hopen we daartoe een volgende stap te zetten. Dit project, een samenwerking van VNG, IPO, ODNL, VNO-NCW en het RIVM, is vorig jaar gestart om de decentrale ZZS situaties in kaart te brengen en de knelpunten voor decentrale overheden te identificeren. Daarnaast wordt onder leiding van het RIVM gewerkt aan een onderwijspakket voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers ontwikkeld. TTE is in het ZZS decentraal project verantwoordelijk voor het projectmanagement en de borging.

 

De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat bedrijven, afvalverwerkers, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers vaak niet weten dat ze te maken hebben met ZZS. Juist bij het streven naar hergebruik is die kennis van belang, getuige de problemen rond rubberkorrels in kunstgras. Die toepassing voor oude autobanden bleek onbedoeld een bedreiging voor het milieu. Eind september worden de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen gepresenteerd.