Skip to main content

TTE verbindt
onder- en bovengrond

Raalte - Sanering Kanaalstraat OZ

Opdrachtgever: Herstructureringsmaatschappij Overijssel
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2012 - heden
Expertisegebieden: Bodemsanering, Gebiedsontwikkeling, Gebiedsbeheer
Werkzaamheden: Opstellen saneringsplan, begeleiding aanbesteding en uitvoering, bodemonderzoek, adviseren mogelijkheden Bedrijvenregeling

De locatie aan de Kanaalstraat OZ te Raalte met een oppervlakte van ca. 4,6 ha is tot 1990 in gebruik geweest als betonfabriek. Sindsdien lag het terrein braak. Het terrein had het stigma ‘zwaar verontreinigd’, waardoor een herontwikkeling niet van de grond kwam. Herstructureringsmaatschappij Overijssel is in samenwerking met de eigenaar een herontwikkelingstraject gestart. Voor TTE is het project in 2012 begonnen met een inventarisatie van het bodemdossier. Dit bodemdossier is geactualiseerd met als uitkomst dat grote delen van het terrein geschikt zijn voor gebruik als bedrijfsterrein. In 2018 is het eerste deel herontwikkeld. Eind 2020 is op het achterste deel, waar een puinstort aanwezig is, een zonnepanelenveld aangelegd. Hierbij is de aanleg gecombineerd met het aanbrengen van een nieuwe isolatielaag, waarbij op locatie aanwezig verhardingsmateriaal is hergebruikt.
Het resterende deel van het terrein wordt vanaf medio 2021 bouwrijp gemaakt, waarbij nog een sanering van een olieverontreiniging is voorzien en het afwerken van een uitloper van de stort. Voor de sanering van de olieverontreiniging is een aanvraag in het kader van de Bedrijvenregeling verricht.