Skip to main content

TTE verbindt
onder- en bovengrond

Waadhoeke - Visie ondergrond en omgeving

Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2020 - heden
Expertisegebieden: Gebiedsbeheer, Visie en beleid
Werkzaamheden: Opstellen Visie op de ondergrond en omgeving, ontwikkelen webviewer relaties met de ondergrond

Visie ondergrond en Omgeving Waadhoeke

Samen met de gemeente Waadhoeke (gemeente in het noord-westen van Friesland werkt TTE Consultants  aan de ‘visie op de ondergrond en omgeving Waadhoeke. Als voorbereiding op de Omgevingsvisie en Omgevingsplan onderzoeken we samen met de gemeente op welke wijze de ondergrond kan bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

De gemeente koestert haar specifieke, in een eeuwenlange strijd tegen het water gevormde landschap. Ook de huidige maatschappelijke opgaven rond energie, wonen, werken en (opnieuw) klimaat (zeespiegelstijging) zullen het landschap beïnvloeden. Juist is het belangrijk dat  keuzes met betrekking tot het beschermen, beheren en benutten van de leefomgeving in het algemeen, en de ondergrond in het bijzonder, goed onderbouwde en breed gedragen worden.

TTE Consultants ondersteunt de gemeente bij het samen met haar ketenpartners ontwikkelen van een integrale visie op bodembeheer. Bij Waadhoeke wordt daarbij specifieke aandacht besteed aan verzilting, agrarische productie en het gebruik van de diepe ondergrond (gas- en zoutwinning en geothermie).

Het opstellen van de visie is een eerste stap. De visie vormt de basis waarmee de gemeente in de toekomst met de omgeving communiceert en waarmee ze keuzes kan onderbouwen. De parallel ontwikkelde ‘Webviewer’ is daarbij een krachtig instrument.