Opdrachtgever: OVAM
Uitvoering: Deltares, Witteveen+Bos, Tauw, Jan de Nul Group, Dura Vermeer, Bio2Clean, TTE Consultants en iFlux
Periode: 2019 – huidig
Expertisegebieden: Bodemsanering
Werkzaamheden: Ontwikkeling nieuwe biologische saneringstechnieken

Interreg

 

 

 

 

Interreg Aakpark kleinRESANAT, ofwel “REstverontreiniging SAneren met NAture-based Technieken” is een Vlaams-Nederlandse samenwerking om biologische saneringstechnieken voor PAK en olie verontreinigingen te verfijnen. In RESANAT werken verschillende bedrijven uit Nederland en Vlaanderen samen met de OVAM om het herontwikkeling van verontreinigde locaties in Vlaanderen en Nederland een impuls te geven.

Omdat conventionele sanerings- en beheerstechnieken kostbaar zijn, wil RESANAT focussen op innovatie van duurzame saneringstechnieken, met behulp van planten, micro-organismen en natuurlijk materialen. Dit gebeurt aan de hand van drie pilots.

TTE Consultants draagt bij aan alle pilots, maar legt de nadruk op het pilot project in ’s Gravenmoer. Hier wordt gezocht naar een innovatieve manier om de huidige beheersmaatregel eindig te maken door te kijken naar de mogelijkheden voor in situ biologische afbraak.

Het gehele RESANAT project wordt voor 50% gesubsidieerd door de Europese Unie.