TTE verbindt
onder- en bovengrond

Over TTE

Vanaf de oprichting in 1999 werkt TTE Consultants aan verbetering van de leefomgeving. Door het verbinden van onder- en bovengrond, van techniek met proces en van kennis met praktijk staan we garant voor robuuste, kosteneffectieve en maatschappelijk verantwoorde oplossingen. Onze kernwaarden hierbij zijn gezond verstand, kennis, samen(werken) en duurzaamheid.

Visie

De benadering van de leefomgeving verandert voortdurend. De komende decennia staan de  grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en wonen en werken daarbij centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat de ondergrond hier een belangrijke rol in kan en moet spelen.

Wij denken dat de Omgevingswet de ruimte gaat bieden die nodig is om deze uitdagingen aan te pakken.

Met onze kennis en expertise van het werkveld bodem en ondergrond en onze integrale werkwijze kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzame leefomgeving.

Kernwaarden

Gezond verstand

Wij geloven ook bij specialistische opgaven en geprotocolleerde werkvelden in de waarde van het gezond verstand. Logisch nadenken vormt volgens ons de basis voor duurzame oplossingen. Door over grenzen heen te kijken ontstaan nieuwe ideeën en voorkomen we tunnelvisie. De combinatie gezond verstand en specialistische kennis is de rode draad in onze projecten en onze organisatie.

De open sfeer en de korte lijnen binnen TTE bevorderen een cultuur waar regelmatig over (elkaars) projecten wordt gespard. Een idee, voorstel of oplossing wordt pas omarmd als het de ‘gezond verstands-check’ heeft doorstaan.

Kennis

Zonder kennis geen oplossingen. Bij TTE Consultants zetten we ons actief in voor de kennisontwikkeling. Dit doen wij vaak samen met onze partners, kennisinstituten en opdrachtgevers. Naast het ontwikkelen en toepassen van kennis zien wij ook het delen van kennis als essentieel voor het aanpakken van de maatschappelijke opgaven. Wij vinden dat informatie volgens de principes van ‘open source’ vrij toegankelijk moet zijn. De wijze waarop kennis wordt toegepast is daarbij belangrijker dan het bezitten van alle kennis. 

Samen(werken)

Als TTE werken wij samen met onze klanten en partners aan de kwaliteit van de leefomgeving. We verbinden de boven- en ondergrond, inspireren partijen en verenigen belangen. Projecten voeren we altijd uit in teams waarin we alle relevante kennis en kunde aan boord hebben. We hechten grote waarde aan vertrouwen. Vóór alles realiseren we ons dat samenwerking en goed overleg de sleutel is tot succesvolle, breed gedragen oplossingen.

TTE was in 2012 initiatiefnemer van het Expertisecentrum PFAS, een samenwerkingsverband met Arcadis en Witteveen+Bos.

Duurzaamheid

Wij staan voor robuuste oplossingen van ruimtelijke uitdagingen. Oplossingen die onafhankelijk zijn van de waan van de dag en bestand zijn tegen de tand des tijds. We streven naar een zo klein mogelijke footprint en maximaal rendement van materiaal en middelen.

Vanuit onze expertise garanderen we dat de ondergrond wordt meegenomen in integrale afwegingen zonder daarin dogmatisch te zijn. Voor ons staat een duurzame leefomgeving centraal.

Wij vertalen duurzaamheid ook zoveel mogelijk door in onze bedrijfsvoering; uiteraard gebruiken wij ook hier ons gezond verstand.

TTE

Keizerstraat 16
7411 HH Deventer
T 0570-66 58 70
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Privacy policy

Aanmelden nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van alles wat er zich afspeelt rond TTE, vul dan uw naam en emailadres in onderstaande box in en klik vervolgens op "Aanmelden".