Gebiedsontwikkeling

Opbrengsten verhogen, kosten en risico's reduceren

Boven- en ondergrond vormen een geheel. Bovengrondse ontwikkelingen stellen eisen aan de ondergrond en vice versa, de ondergrond kan ook meerwaarde bieden aan een ontwikkeling. Door onder- en bovengrond te verbinden wordt financieel rendement verenigt met ruimtelijke kwaliteit. Het gaat daarbij o.a. om het afstemmen van bodemsanering op de ontwikkeling, om het minimaliseren van (de kosten) van grondverzet, maar ook het integreren van waterberging en bodemenergie in het ruimtelijk ontwerp.

Risico's reduceren

De ondergrond wordt bij gebiedsontwikkeling vaak als financieel risico ervaren. Met een analyse van het onder- en bovengrondse speelveld brengen we de knelpunten en kansen in beeld. We maken de risico’s en opbrengsten inzichtelijk en onderzoeken de mogelijkheden om risico’s te reduceren en opbrengsten te vergroten. Door inhoudelijke kennis, Geo-ICT en procesbegeleiding te combineren maakt TTE Consultants de aanpak van de ondergrond realistisch en financieel verantwoord.

Integrale benadering

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet valt de ‘de ondergrond’ ook formeel onder het ruimtelijk ordeningsbeleid. De integratie van onder- en bovengrond noopt tot een andere kijk op tijd en ruimte en vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe verantwoordelijkheden. Niet meer ‘ik moet dit van..’ maar ‘wij willen dit omdat…’. TTE Consultants kent de handvatten om de toekomst vorm te geven.

TTE

Keizerstraat 16
7411 HH Deventer
T 0570-66 58 70
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Privacy policy

Aanmelden nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van alles wat er zich afspeelt rond TTE, vul dan uw naam en emailadres in onderstaande box in en klik vervolgens op "Aanmelden".