Gebiedsbeheer

Beschermen, beheren en benutten

Gebiedsbeheer gaat verder dan het gebiedsgericht aanpakken van grondwaterverontreiniging. Bodemenergiesystemen en grondwateronttrekkingen kunnen elkaar tot op grote afstand beïnvloeden. Landbouw, recreatie en natuur hebben een directe relatie met de ondergrond en ook het hergebruik van grond en bagger is vooral een ruimtelijke uitdaging.
TTE Consultants ontwikkelt en ondersteunt bij verkenningen, visie en beleid en uitvoeringsplannen. Samenwerking tussen bedrijven, overheden en adviesbureaus is daarbij cruciaal. Het tijdig en zowel technisch, organisatorisch als financieel afstemmen van boven- en ondergrondse ontwikkelingen voorkomt knelpunten en leidt vaak tot meerwaarde.

Maatwerk

Per situatie bekijken we welke belangen, partijen en posities een rol spelen. We maken de informatie inzichtelijk voor alle betrokkenen en schetsen de kansen en knelpunten. Samen met de betrokkenen stellen we vast welk schaalniveau en welke organisatievorm het best aansluit bij de problematiek. Door technische, organisatorische en financiële kennis en ervaring te combineren en samenwerking centraal te stellen wordt een gedragen aanpak gerealiseerd.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Gebiedsgericht grondwaterbeheer(GGB) is een instrument, een manier van denken en werken. Een effectief Gebiedsgericht Grondwaterbeheer plan koppelt biologische kennis met gevoel voor bestuurlijke vraagstukken en combineert bodemkennis met technologisch vernuft. TTE Consultants partijen ondersteunt opdrachtgevers van de eerste verkenningen tot en met uitvoering.

TTE

Keizerstraat 16
7411 HH Deventer
T 0570-66 58 70
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Privacy policy

Aanmelden nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van alles wat er zich afspeelt rond TTE, vul dan uw naam en emailadres in onderstaande box in en klik vervolgens op "Aanmelden".