Ons werk aan vraagstukken op het gebied van bodem, water, energie en ruimtelijke ordening structureren we in verschillende producten. Soms kiezen we er voor de producten in te delen aan de hand van gevalsgerichte- en gebiedsgerichte projecten. In andere situaties ligt een onderscheid tussen technisch-inhoudelijke en meer procesgeori├źnteerde werkwijze voor de hand, of maken we onderscheid tussen abstracte visies en concrete ontwerpen.

De verschillen geven een indruk van de diversiteit van ons werkveld, maar juist de overeenkomsten zijn kenmerkend voor TTE. Met de ondergrond als basis kijken we bij elk product voorbij de grenzen van het probleem. Door de omgeving bij de oplossing te betrekken, door rekening te houden met ontwikkelingen in de toekomst. En vooral, doordat TTE altijd andere vakgebieden en disciplines bij de oplossing betrekt.