22 december 2020

Kerst 2020

TTE Consultants wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021!

17 december 2020

popup opkomende stoffenEind november is het project “Opkomende stoffen in bodem en ondergrond (POP-UP)” afgerond. In opdracht van het UP (Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond) hebben Arcadis, Bioclear Earth, TTE Consultants en Witteveen+Bos twee jaar lang onderzocht hoe de knelpunten rond opkomende stoffen in de ondergrond kunnen worden weggenomen. 

Wanneer, voorheen onbekende, mogelijk bedreigende stoffen in het milieu worden aangetroffen leidt dat tot onzekerheid bij overheden, bedrijven en burgers. Zijn er risico’s voor de gezondheid of voor de natuur en wat doet het met ons algehele milieukwaliteit? Waarvoor ben ik aansprakelijk, wat mag en/of moet ik zelf doen? In een viertal rapportages wordt, waar mogelijk, antwoord gegeven op vragen rond signalering, beoordeling en de kennis over infrastructuur bodem en opkomende stoffen. Daarnaast zijn verbeteradviezen voor preventie uitgewerkt en is een handreiking 'Omgaan met opkomende verontreinigingen' inclusief een systeemanalyse opgesteld.

Voor wie het doornemen van de rapporten in deze drukke tijden wat te veel tijd vraagt, worden in de Microlearning module de resultaten in een filmpje gepresenteerd en in het ‘Lessons learned’ document worden de ervaringen samengevat van het consortium en de vele personen en partijen waarmee is samengewerkt.

Lees meer op www.opkomendestoffen.nl

17 december 2020 

collage pepernoten activiteit‘Dan maar digitaal!’ is het credo van 2020, ook bij TTE. Maar hoe vier je dan op een leuke manier de feestdagen? De Jonge Garde van TTE verzon daar een mooi antwoord op: een digitale pepernoten proeverij! De dames van de Jonge Garde kochten acht verschillende pepernootsmaken in en zorgden ervoor dat alle medewerkers een pakketje kregen met de pepernoten. Althans, dat was het plan. Helaas is een van de pakketjes niet aangekomen, waardoor Arthur de pepernoten niet zelf kon beoordelen op smaak. Desondanks had hij bijna alle pepernoten goed, puur en alleen op uiterlijk. Complimenten dus naar Arthur!

Lees meer: Pepernoten proeverij bij TTE

3 december 2020

ComplexiteitskaartBinnen TTE wordt steeds effectiever en efficiënter met data gewerkt. Een mooi voorbeeld hiervan is de Complexiteitskaart Ondergrond, die we samen met Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) ontwikkelen. Deze kaart dient als ondersteuning voor gemeenten die werken aan de energietransitie. Bent u benieuwd wat dit precies inhoudt? Op 10 december geven wij bij het Programma Aardgasvrije Wijken een update over de complexiteitskaart. Inschrijven kan middels deze link: https://aardgasvrijewijken.nl/

1 december 2020

OpkomendeStoffen bouwterreinBij TTE werken we al sinds 2012 aan oplossingen voor knelpunten rond opkomende stoffen. En ook de komende jaren zetten we vol in op het hanteerbaar maken van de problematiek. Met de oprichting van het Expertisecentrum PFAS (een initiatief van TTE, Arcadis en Witteveen+Bos) stond TTE in 2012 aan de wieg van het bewustwordingsproces rond opkomende stoffen. Het in 2018 door het Expertisecentrum opgestelde “Handelingskader voor PFAS“ (in opdracht van gemeente Dordrecht en IenW)” is een toegankelijke introductie in deze zeer complexe materie. Recent hebben we het project “Opkomende stoffen in bodem en ondergrond (POP-UP)” afgerond, een onderzoeksproject dat we samen met Arcadis, Bioclear Earth en Witteveen+Bos hebben uitgevoerd (eindproducten POP-UP).  En vanaf 1 november begeleidt TTE IPO en VNG met het project “Decentrale benadering ZZS, identificeren en beperken risico’s in de uitvoeringspraktijk”.

Tijd voor een korte terugblik.

Lees meer: Terugblik Opkomende (en soms zeer zorgwekkende) Stoffen

27 november 2020

Vetgas veldproef 2

De volgende fase van de sanering van de voormalige vetgasfabriek op NS-emplacement Amersfoort is gestart! In totaal zijn ongeveer 300 boringen geplaatst en afgewerkt met een onttrekkingsfilter. Eind november zijn ook de laatste mantelbuizen voor de aan- en afvoerleidingen gelegd.

De volgende fase is dan het gebruiken van dit systeem om het teer te gaan verwijderen. De pomp- en meettechniek die we daarvoor willen gebruiken is nog niet eerder in Nederland op deze schaal toegepast voor een bodemsanering. Deze technieken worden daarom eerst op een kleine schaal getest.

Lees meer op www.vetgasfabriekamersfoort.nl.

2 november 2020

Nieuwe medewerkers website

Vanaf 1 oktober zijn er maar liefst drie nieuwe krachten aan ons team toegevoegd!

Marianne de Bakker is beeldend kunstenaar én milieudeskundige. Bij TTE gaat Marianne zich richten op het verbinden van mensen, partijen en belangen. Bij de creatieve en uitdagende processen kan ze haar ervaringen in de kunst- en milieusector goed gebruiken.

Devi van der Woude is deze zomer afgestudeerd in Delft en is voor haar werk naar Deventer verhuisd. Met haar kennis vanuit de opleiding Landscape and Environment Management  zal ze een waardevolle bijdrage leveren aan de integrale projecten rond energie, klimaat en ‘opkomende stoffen’. Devi zal zich voornamelijk bezig houden met de communicatieve en procesmatige aspecten van de projecten.

Tim Pothoven heeft vorig jaar zijn studie in Wageningen afgerond en zocht na anderhalf jaar als adviseur bij kabel- en leidingwerkzaamheden te hebben gewerkt een meer uitdagende, bredere functie. Bij TTE hoopt hij zowel zijn technische als zijn creatieve kant verder te ontwikkelen.

Welkom Marianne, Devi en Tim!

10 oktober 2020 

Waadhoeke

Wij zijn misschien bekend van onze “complexe” bodemsaneringsprojecten en uit het recente verleden onze visies op gebiedsgericht grondwaterbeheer of visies op de ondergrond. Maar dat gaat nu dus weer een stapje verder in het kader van de omgevingsvisie  en de omgevingswet.

1 oktober 2020

Anna Grimbergen belt met Arne Alphenaar

Dat was de vraag die de onderzoeksjournalisten van het KRO-NCRV programma Monitor zich stelden. In hun zoektocht kwamen ze uit bij het Expertisecentrum PFAS, een initiatief van TTE Consultants, Witteveen+Bos en Arcadis. In een gesprek met Anna Gimbrère legt Arne uit dat je de vraag eigenlijk met twee keer ‘Ja’ moet beantwoorden. PFAS heeft een aantal fantastische eigenschappen. En juist die eigenschappen maken PFAS ook echt tot een ‘zeer zorgwekkende stof’. Of, in andere woorden, chemische troep.

In de uitzending van 12 oktober (22:15 uur, NPO2) gaat Monitor dieper in op de zoektocht naar de antwoorden! Het gesprek met Arne is te vinden op de site van het programma monitor.

29 september 2020

thuiswerken Thomas 2

Alweer bijna 5 maanden geleden ben ik gestart als projectadviseur bij TTE Consultants in Deventer. Nou ja, thuis dus. Bij mijn indiensttreding was alle hard- en software geregeld en had ik direct regelmatig contact met mijn coach via Teams. Ook met de collega’s uit het datateam, waar ik deel van uit maak is er direct veel contact over allerhande GIS en data zaken. Maar natuurlijk is er ook ruimte voor sociale gesprekken.

Tja, thuis inwerken is niet ideaal, je mist sociaal contact met je collega’s. Maar het kan wel en gezien de situatie waarin we ons allemaal bevinden, maken we er maar het beste van.

- Thomas Kaptein-

3 september 2020

Vetgas ontwerpteamIn opdracht van Gemeente Amersfoort is SUEZ 15 juni gestart met de aanleg van het in-situ teeronttrekkingsssysteem. Het doel is om middels dit systeem in een latere fase de verontreinigingen (teerproducten) van de voormalige Vetgasfabriek gedurende een aantal jaren te verwijderen. Het onttrekkingssysteem bestaat uit circa 250 filters tot een diepte van circa 10-11 meter. Alvorens de filters te kunnen plaatsen worden eerst sonderingen en boorstaten gemaakt. 

Lees meer: Bouwteamontwerpfase sanering Vetgasfabriek