TTE verbindt
onder- en bovengrond

Voorbereidingen pilot 's Gravenmoer van start

10 augustus 2021

Foto Lisanne s Gravenmoer

Eind juli hebben er in ’s Gravenmoer boorwerkzaamheden plaatsgevonden als voorbereiding voor het pilotonderzoek op de locatie. Er zijn boringen geplaatst met verschillende diameters voor monitoringspeilbuizen, injectiefilters, infiltratiefilters en fluxmetingen. In totaal gaan er 3 pilots starten op het voormalig houtbewerkingsterrein, gericht op biologische afbraak van de verontreiniging. De locatie is onderdeel van het InterREG project RESANAT, ofwel “restverontreiniging saneren met nature-based technieken”.

 

InterREG is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling gericht op samenwerking in de grensregio's (Inter Regionaal). 

20210429 logo interreg Vlaanderen Nederland

Voor de locatie ’s Gravenmoer onderzoeken Vlaamse (EnISSA, iFlux) en Nederlandse (Dura -Vermeer, Deltares en TTE) partijen in het kader van het InterREG project RESENAT of de ‘eeuwig durende’ beheersing op het terrein van het voormalig houtbewerkingsterrein ’s Gravenmoer eindig kan worden gemaakt.

 

Voor meer informatie over het RESANAT project, kijk op https://www.ovam.be/resanat

Europees verbod op PFAS

22 juli 2021

kunstgras

Vorige week werd bekend dat Nederland samen met vier andere Europese landen (Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen) de eerste stap heeft gezet naar een Europees PFAS verbod. Zo’n 6.000 stoffen zullen dan in één keer verboden worden. Het is nog niet duidelijk hoe het verbod (of eigenlijk een vergaande restrictie op het gebruik) er definitief uit komt te zien, tot juli 2022 (het moment van indienen) wordt het restrictievoorstel verder uitgewerkt. Verschillende commissies van de EU zullen het voorstel beoordelen en eventueel aanpassen. Het streven is om de restrictie (na een overgangsperiode) in 2025 in werking te laten treden.

 

TTE heeft er als initiatiefnemer van het Expertisecentrum PFAS samen met Arcadis en Witteveen+Bos mede voor gezorgd dat PFAS op de kaart is komen te staan. Het restrictievoorstel is een mooie eerste stap naar een adequate benadering van ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) in meer algemene zin.
In het kader van het project “decentrale aanpak ZZS” hopen we daartoe een volgende stap te zetten. Dit project, een samenwerking van VNG, IPO, ODNL, VNO-NCW en het RIVM, is vorig jaar gestart om de decentrale ZZS situaties in kaart te brengen en de knelpunten voor decentrale overheden te identificeren. Daarnaast wordt onder leiding van het RIVM gewerkt aan een onderwijspakket voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers ontwikkeld. TTE is in het ZZS decentraal project verantwoordelijk voor het projectmanagement en de borging.

 

De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat bedrijven, afvalverwerkers, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers vaak niet weten dat ze te maken hebben met ZZS. Juist bij het streven naar hergebruik is die kennis van belang, getuige de problemen rond rubberkorrels in kunstgras. Die toepassing voor oude autobanden bleek onbedoeld een bedreiging voor het milieu. Eind september worden de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen gepresenteerd.

TTE wenst u een fijne zomer!

15 juli 2021

Fijne zomer

Studie prioritering CC2/CC3 gebouwen Groningen afgerond

8 juli 2021

CC2CC3

Het werk van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) start met het vaststellen bij welke gebouwen versterking wenselijk is in verband met het risico op bezwijken bij een (mogelijke toekomstige) aardbeving. Daarbij gaat het om woningen, maar de NCG kent ook speciale programma’s voor scholen, zorginstellingen, erfgoed en boerderijen. Gebouwen met een CC2/CC3 gevolgklasse, zoals winkels of sporthallen, zijn veelal nog niet in de werkvoorraad van de NCG opgenomen. Om zo efficiënt mogelijk vast te stellen of, en zo ja welke objecten aan de werkvoorraad moeten worden toegevoegd heeft de NCG aan TTE Consultants en Cohere Consultants gevraagd een prioriteringssystematiek voor de objecten te ontwikkelen. De randvoorwaarde daarbij was dat uitsluitend openbaar beschikbare data werd gebruikt.

Axel zoekt het tot ín de bodem uit!

1 juli 2021

BBF12

Axel is bij ons afgestudeerd en blijft in de zomer bij ons werken! Tijdens het koffiemoment van BodemBreed Forum gaf hij een presentatie over zijn afstuderen, waar de leus 'niet uitzoeken tot op de bodem, maar tot ín de bodem!' ontstond. Hij vertelt graag wat hij heeft gedaan en wat hij gaat doen:

'Afgelopen half jaar heb ik mijn afstudeeropdracht bij TTE voltooid. Ondanks het thuiswerken door Corona heb ik mij vanaf dag één al betrokken gevoeld bij de organisatie. Veel collega’s hebben mij in de eerste weken benaderd en vroegen of zij mij konden helpen. Ook werd ik direct toegevoegd aan de verschillende Whatsappgroepen én aan de F1- en EKpoule. Daarnaast heb ik veel en plezierig samengewerkt met TTE-collega’s voor mijn opdracht.

Terugkijken: TTE over energietransitie en drukte in de ondergrond

25 juni 2021

c kaart plaatje

'Niet tot op de bodem, maar tot ín de bodem uitzoeken' is het motto van onze afstudeerder Axel, die donderdag 17 juni tijdens het Koffiemoment bij BodemBreed Forum zijn presentatie gaf over zijn afstudeeronderzoek. Daarnaast gaven ook Coosje, Thomas, Arthur en Henk presentaties.

Het Koffiemoment gemist? Het is hier terug te kijken: Koffiemoment BBF 'Energie en drukte in de ondergrond' 17 juni 2021.

De presentaties zijn ook te bekijken via bodembreedforum.nl.

Wil je graag de hand-out Complexiteitskaart zien? Klik dan op de afbeelding!

 

TTE

Keizerstraat 16
7411 HH Deventer
T 0570-66 58 70
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Privacy policy

Aanmelden nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van alles wat er zich afspeelt rond TTE, vul dan uw naam en emailadres in onderstaande box in en klik vervolgens op "Aanmelden".

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen