1 juli 2021

BBF12

Axel is bij ons afgestudeerd en blijft in de zomer bij ons werken! Tijdens het koffiemoment van BodemBreed Forum gaf hij een presentatie over zijn afstuderen, waar de leus 'niet uitzoeken tot op de bodem, maar tot ín de bodem!' ontstond. Hij vertelt graag wat hij heeft gedaan en wat hij gaat doen:

'Afgelopen half jaar heb ik mijn afstudeeropdracht bij TTE voltooid. Ondanks het thuiswerken door Corona heb ik mij vanaf dag één al betrokken gevoeld bij de organisatie. Veel collega’s hebben mij in de eerste weken benaderd en vroegen of zij mij konden helpen. Ook werd ik direct toegevoegd aan de verschillende Whatsappgroepen én aan de F1- en EKpoule. Daarnaast heb ik veel en plezierig samengewerkt met TTE-collega’s voor mijn opdracht.

Lees meer: Axel zoekt het tot ín de bodem uit!

25 juni 2021

c kaart plaatje

'Niet tot op de bodem, maar tot ín de bodem uitzoeken' is het motto van onze afstudeerder Axel, die donderdag 17 juni tijdens het Koffiemoment bij BodemBreed Forum zijn presentatie gaf over zijn afstudeeronderzoek. Daarnaast gaven ook Coosje, Thomas, Arthur en Henk presentaties.

Het Koffiemoment gemist? Het is hier terug te kijken: Koffiemoment BBF 'Energie en drukte in de ondergrond' 17 juni 2021.

De presentaties zijn ook te bekijken via bodembreedforum.nl.

Wil je graag de hand-out Complexiteitskaart zien? Klik dan op de afbeelding!

 

17 juni 2021

BBF8

Vandaag heeft TTE het koffiemoment van BodemBreed Forum verzorgd, met presentaties over de energietransitie en drukte in de ondergrond. We keken terug op de TTE ‘visies op de ondergrond’ die we jaren geleden maakten. Destijds stond bodemverontreiniging centraal in de visies, vandaag de dag heeft dit plaats gemaakt voor energie, klimaat en circulair. Dit is te lezen in de recent verschenen ‘Visie op de Ondergrond Waadhoeke’. Integraal denken deden we altijd al en dat is nu nog relevanter met de komst van de Omgevingswet!

Lees meer: Koffiemoment bij BodemBreed Forum

Waadhoeke speerpunten10 juni 2021

Het afgelopen jaar heeft TTE samen met een team van de gemeente gewerkt aan de “Bodemvisie Waadhoeke”. De met burgers en  betrokken ketenpartners afgestemde visie verbindt de maatschappelijke opgaven van de gemeente met de kansen en uitdagingen die de ondergrond in het gebied biedt. De ondertitel “De bodem maakt wie we zijn, we komen namelijk van de klei” geeft aan hoe trots de Waadhoekers zijn op hun omgeving en hun bodem.  En, kenmerkend voor een Friese gemeente, rondom de thema’s beschermen, benutten en verbeteren  zijn Elf speerpunten geformuleerd.

Meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-170793.html

4 juni 2021

HH 66350779Even met je bodem en ondergrond collega’s sparren over hoe het gaat, op afstand netwerken met elkaar en dan ook nog een interessant onderwerp voorgeschoteld krijgen? BodemBreed Forum organiseert het 2e digitale koffiemoment op donderdag 17 juni tussen 10.00 - 11.00 uur! TTE zal tijdens dit koffiemoment vertellen over de energietransitie en drukte in de ondergrond in drie korte presentaties: visie op de ondergrond, de complexiteitskaart en energie uit de ondergrond. Voor meer informatie en aanmelden, lees hier de nieuwsbrief.

3 juni 2021

20210602 Due diligence afbeelding

In verband met de verkoop van de aandelen aan de Franse investeringsmaatschappij Ardian, heeft Deli Home TTE gevraagd een due diligence bodemonderzoek uit te voeren.

Deli Home ontwikkelt en produceert maatwerk woonproducten onder de bekende merken CanDo, Bruynzeel, Lundia, Skantrae en Weekamp. Deze producten zijn via doe-het-zelf, bouwmaterialen groothandel, renovatie en online kanalen in 10 landen in Europa beschikbaar. Bij het bedrijf met een jaaromzet van ca. 350 miljoen euro werken ruim 1500 mensen.

Lees meer: Due diligence onderzoek bij Deli Home

11 mei 2021

Figuur: Schematische weergave van het proces bij de grondbank.

20210511 Grondbank infographic Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst is eigenaar van en beheert een grondbank. De grondbank wordt vooral gebruikt om de grond die vrijkomt bij bermonderhoud voor een langere periode te kunnen opslaan en te hergebruiken.

De gemeente heeft TTE opdracht gegeven om een onafhankelijke evaluatie van het functioneren van de grondbank uit te voeren. Op basis van de evaluatie beslist de gemeente of zij het huidige gebruik van de grondbank wil voortzetten of op een andere manier verder gaan.

Lees meer: Evaluatie grondbank gemeente Bronckhorst

29 april 2021

20210429 logo interreg Vlaanderen NederlandHet vakblad Bodem is in april weer verschenen, deze keer met bijdrage van onze TTE'er Lisanne Keijzer! Het artikel waar Lisanne aan bijgedragen heeft gaat over een van de pilots van RESANAT, een Vlaams-Nederlandse samenwerking om biologische saneringstechnieken voor PAK en olie verontreinigingen te verfijnen. Het artikel 'RESANAT en de reactieve mat' gaat over één van de drie pilots die worden uitgevoerd, in Gent. Op de locatie wordt een full scale veldproef uitgevoerd met een reactieve mat. Door middel van deze “Natural Catch” wordt het oppervlaktewater van de rivier de Lieve beschermd tegen verontreinigd grondwater.

Lees meer: TTE in vakblad Bodem met artikel over RESANAT

22 april 2021

20210422 Grutto

Elk jaar op 22 April is het Earth Day. Een dag om stil te staan bij Onze Aarde en de uitdagingen die daarop spelen. Het thema van 2021 voor Earth Day is “Restore our Earth”. Een belangrijk doel van Earth Day is het verspreiden van kennis en informatie.

Als TTE dragen wij ook bij hieraan. De bodem is een belangrijk onderdeel van het systeem Aarde en we zijn nog steeds bezig om meer kennis op te doen en onze eigen kennis te delen. Bijvoorbeeld op het aankomend symposium Bodem Breed, waar we onze kennis over onderzoekstechnieken (sessie donderdag 3 juni), opkomende stoffen (sessie dinsdag 8 juni) en PFAS (sessie donderdag 10 juni) met jullie delen. Zo dragen wij ons steentje bij.

1 april 2021

Vandaag hebben we onze voorjaarsnieuwsbrief verstuurd, met daarin onder andere een special over Vetgasfabriek Amersfoort. Ook onze nieuwsbrief ontvangen? Aanmelden kan via het blokje rechtsonder op onze homepage.

Wij wensen u een vrolijk Pasen en hebben nog een leuke paasuitdaging: Beschilder je paasei met een bodemprofiel en deel de foto op social media met #TTEConsultants!

paaseieren bodemprofiel landschap

1 april 2021

20210331 nieuwsbericht Aspen operator MoleneindAspen Oss BV heeft met TTE Consultants een raamcontract gesloten voor de strategische  bodemadvisering en de uitvoering van tactisch operationele bodemwerkzaamheden op haar Nederlandse locaties. Om de gewenste kwaliteit en continuïteit te borgen heeft TTE een team van 4 senioradviseurs samengesteld dat de komende jaren als bodempartner voor de SHE staf zal functioneren.

Aspen is een van oorsprong Zuid Afrikaans bedrijf en behoort met vestigingen in 65 landen tot de top 5 van generieke farmaceutische producenten in de wereld. In Nederland beschikt Aspen sinds 2013 over verschillende productiefaciliteiten. Aspen hecht veel belang aan duurzaamheid en wil ook historische bodemverontreiniging zo verantwoord mogelijk benaderen. TTE Consultants is vereerd daaraan te mogen meewerken.