9 maart 2021

Vetgas Amersfoort afvoer IBC

TTE neemt namens opdrachtgever Gemeente Amersfoort deel aan het bouwteam ontwerpfase full scale sanering Vetgasfabriek Amersfoort. Ter voorbereiding wordt op dit moment een veldproef uitgevoerd waarbij onderdelen van het uiteindelijke saneringssysteem getest worden.

De eerste testresultaten zijn bemoedigend en hoewel het maar een beperkte test is (op 10 onttrekkingsfilters), is er al circa 800 liter teer onttrokken en inmiddels afgevoerd met een zogenoemde IBC-container! De veldproef loopt overigens nog door tot eind maart zodat daarna een optimale inrichting van de full scale sanering ontworpen kan worden.

Dat belooft nog wat als we, hopelijk na de zomer, het hele systeem met circa 250 filters full scale gaan opstarten en draaien. Er is heel wat teer uit de bodem op te pompen! De Vetgasfabriek Amersfoort is één van de laatste grote historische bodemsaneringslocaties in Nederland.

Lees meer over dit project op: vetgasfabriekamersfoort.nl

5 maart 2021

Raalte

TTE werkt al sinds 2012 mee aan een herontwikkelingsproject van een locatie aan de Kanaalstraat in Raalte. Daar zijn we begonnen met een inventarisatie van het bodemdossier. Nu, zo'n 9 jaar later, is een deel van het terrein herontwikkeld en ligt er een zonnepanelenveld. Het resterende deel van het terrein wordt vanaf medio 2021 bouwrijp gemaakt, waarbij nog een sanering van een olieverontreiniging is voorzien en het afwerken van een uitloper van de stort. Voor de sanering van de olieverontreiniging is een aanvraag in het kader van de Bedrijvenregeling verricht.

Lees hier meer over het project: Raalte - Sanering Kanaalstraat OZ

25 februari 2021

Krijgsman hoogte 32 1500x430

Sinds 2015 ondersteunt TTE KNSF Vastgoed BV II bij de bodemsanering en het bouwrijp maken ten behoeve van de gebiedsontwikkeling van dit voormalige industrieterrein van circa 80 hectare.

Inmiddels is de transformatie van dit gebied naar een compleet nieuwe wijk van Muiden in een ver gevorderd stadium en is al een groot deel van de woningen opgeleverd. Wij zijn trots dat we hieraan ons steentje mogen bijdragen. Benieuwd hoe het er uit gaat zien? Neem gerust eens een kijkje op de website www.dekrijgsmanmuiden.nl.

Voor meer informatie over het project: klik hier

11 februari 2021

imgo

Samen met Rita van Kenterdenker ontwikkelt TTE haar talenten, zowel individueel als in teamverband. Hoe we dat doen? Onder begeleiding van Rita heeft iedereen binnen TTE zijn of haar talenten ontdekt aan de hand van de CliftonStrengths test. Deze test bevat 34 verschillende talenten, die bij iedereen in een andere volgorde en samenstelling voorkomt. De kans dat jouw testresultaat exact overeenkomt met iemand anders ter wereld is 1 op 33 miljoen!

In individuele gesprekken met Rita zijn de talenten één op één besproken, om eigen talenten te leren (her)kennen. In de teamsessies wordt het toekomstbeeld van TTE besproken en hoe de talenten daarbij ingezet gaan worden. Om als TTE te groeien, blijven we onze talenten ontwikkelen en inzetten. Hopelijk kunnen we dit soort sessies snel weer ‘in het echt’ bijwonen!

4 februari 2021

foto 3 geknipt

Vandaag hebben Coosje en Thomas de Complexiteitskaart gepresenteerd bij Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Meer dan 50 geïnteresseerden van gemeenten en andere lokale overheden waren aanwezig, deden actief mee aan de Mentimeter en stelden enthousiast vragen over de kaart. Over een volgende presentatie houden wij u op de hoogte!

 

Meer weten over de Complexiteitskaart? Klik dan hier.

26 januari 2021

versie 4

Binnen TTE wordt steeds effectiever en efficiënter met data gewerkt. Een mooi voorbeeld hiervan is de Complexiteitskaart Ondergrond, die we samen met Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken (KLP) hebben ontwikkeld. Deze kaart dient als ondersteuning voor gemeenten die werken aan de energietransitie. Bent u benieuwd wat dit precies inhoudt? Op 4 februari geven wij bij het KLP uitleg over de complexiteitskaart.

Deze presentatie is bestemd voor gemeenten en andere lokale overheden.

Meld u aan via deze link: aardgasvrijewijken.nl

Meer informatie over de complexiteitskaart? Klik hier.

15 januari 2021

Arne cursus foto

Woensdag 13 januari heeft Arne de afdeling leefomgeving en mobiliteit van de gemeente Zwolle in een “Inleiding Omgevingswet” meegenomen in het wel en wee rond de Omgevingswet.

Lees meer: Cursus 'Inleiding Omgevingswet'

8 januari 2021

IMG 9082Het bewustzijn over de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) neemt toe en dat is voor gemeenten een goede ontwikkeling. Gebleken is dat zowel in de regelgeving als in de uitvoeringspraktijk een stevige verbeterslag noodzakelijk is. De VNG en IPO starten daarom met het project ‘ZZS decentraal’.

TTE voert voor het project ZZS decentraal het projectmanagement uit. Dit houdt onder andere in dat we nauw contact hebben met alle betrokken partijen, faserapportages schrijven en u digitaal op de hoogte houden van de voortgang van dit belangrijke project.

Lees meer over het project op vng.nl

22 december 2020

Kerst 2020

TTE Consultants wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021!

17 december 2020

popup opkomende stoffenEind november is het project “Opkomende stoffen in bodem en ondergrond (POP-UP)” afgerond. In opdracht van het UP (Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond) hebben Arcadis, Bioclear Earth, TTE Consultants en Witteveen+Bos twee jaar lang onderzocht hoe de knelpunten rond opkomende stoffen in de ondergrond kunnen worden weggenomen. 

Wanneer, voorheen onbekende, mogelijk bedreigende stoffen in het milieu worden aangetroffen leidt dat tot onzekerheid bij overheden, bedrijven en burgers. Zijn er risico’s voor de gezondheid of voor de natuur en wat doet het met ons algehele milieukwaliteit? Waarvoor ben ik aansprakelijk, wat mag en/of moet ik zelf doen? In een viertal rapportages wordt, waar mogelijk, antwoord gegeven op vragen rond signalering, beoordeling en de kennis over infrastructuur bodem en opkomende stoffen. Daarnaast zijn verbeteradviezen voor preventie uitgewerkt en is een handreiking 'Omgaan met opkomende verontreinigingen' inclusief een systeemanalyse opgesteld.

Voor wie het doornemen van de rapporten in deze drukke tijden wat te veel tijd vraagt, worden in de Microlearning module de resultaten in een filmpje gepresenteerd en in het ‘Lessons learned’ document worden de ervaringen samengevat van het consortium en de vele personen en partijen waarmee is samengewerkt.

Lees meer op www.opkomendestoffen.nl

17 december 2020 

collage pepernoten activiteit‘Dan maar digitaal!’ is het credo van 2020, ook bij TTE. Maar hoe vier je dan op een leuke manier de feestdagen? De Jonge Garde van TTE verzon daar een mooi antwoord op: een digitale pepernoten proeverij! De dames van de Jonge Garde kochten acht verschillende pepernootsmaken in en zorgden ervoor dat alle medewerkers een pakketje kregen met de pepernoten. Althans, dat was het plan. Helaas is een van de pakketjes niet aangekomen, waardoor Arthur de pepernoten niet zelf kon beoordelen op smaak. Desondanks had hij bijna alle pepernoten goed, puur en alleen op uiterlijk. Complimenten dus naar Arthur!

Lees meer: Pepernoten proeverij bij TTE