8 maart 2022

20220308 EMK met bloed zweet en tranenHet project aan de Stormpolderdijk is een van de langstlopende projecten van TTE Consultants. Collega Arthur van de Velde is al ruim 11 jaar betrokken bij het project in Krimpen aan de IJssel. Hij heeft alle verschillende fases van het project meegemaakt en begeleid, met alle ups en downs die daarbij kwamen kijken. Hierover vertelt hij meer in een interview dat nu te lezen is op de website van het Stormpolderdijkproject.

24 februari 2022

20220224 SDG workshop

In 2015 zijn vanuit de Verenigde Naties 17 doelen opgesteld om van de wereld een betere plek te maken. In 2030 moeten ‘Sustainable Development Goals' (SDG) gerealiseerd zijn. TTE zet zich vanaf 1999 in voor een betere, schonere bodem. In hoeverre dragen wij daarmee bij aan de SDG's? Kunnen we, in samenwerking met onze klanten, ons nog meer inzetten voor de duurzaamheidsdoelstellingen? En op welke manier kunnen we onze eigen ‘footprint’ verkleinen?
Begin 2022 hebben we in een interne workshop nagedacht wat de SDG’s betekenen voor TTE en wat TTE kan betekenen voor de SDG’s.

Mooi om te zien dat duurzaamheid ontdaan is van het geitenwollensokken imago. Meer weten over de Sustainable Development Goals? Kijk dan op de website https://www.sdgnederland.nl/

1 februari 2022

20220201 Gebiedsbeheerplan Zwolle

Vorig jaar was het 10-jarig jubileum van het gebiedsbeheerplan (GBP) van de gemeente Zwolle. En onder het mom van “je bent te nooit oud om te leren” heeft de gemeente Zwolle TTE Consultants opdracht gegeven het GBP te actualiseren en zo passend te maken onder de Omgevingswet.

In verschillende werksessies met de gemeente Zwolle, Bioclear Earth en Provincie Overijssel kijken we naar alle mogelijkheden die het GBP afgelopen jaren geboden heeft en de kansen die de komende jaren nog voor ons liggen. Gemeente Zwolle heeft destijds als een van de eerste gemeentes in Nederland gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen, waardoor er veel beperkingen voor de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad zijn weggenomen. Het GBP is vanaf het begin af aan een ambitieus plan geweest, en die energie nemen we graag mee in de actualisatie.

Hierbij kijken we naar de (nieuwe) inpassing van het GBP in relatie tot de komende Omgevingswet en de uitdagingen, zoals de groeiende bodemwarmtevraag en opkomende stoffen. Bevoegdheden verschuiven en daarom kijken we verder dan de huidige grenzen van het beheergebied, naar de opgaven in de hele gemeente. De werkwijze is net zo flexibel als het plan zelf. In een combinatie van live en online meetings en workshops werken we samen aan de toekomst van (gebiedsgericht) beheer van het grondwater in Zwolle.

27 januari 2022

Aiko Hensums was in 1999 één van de drie oprichters/eigenaren van The Three Engineers Consultants BV (TTE). In de afgelopen 22 jaar is TTE uitgegroeid tot een gerenommeerd consultant in de wereld van de ondergrond. Met terechte trots verlaat Aiko per 27 januari TTE en zal hij verder gaan als zelfstandig professional. Hij zal zich gaan richten op interim opdrachten, waaronder een samenwerkingsproject met TTE. Directie en medewerkers wensen Aiko veel succes in zijn verdere loopbaan.

Contactgegevens Aiko Hensums per heden:

- email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- telefoonnummer 06-215 734 32

24 december 2021

20211215 kerstgroet tte

16 december 2021

20211216 JongBodemweekend v1

Van donderdag 11 tot zaterdag 13 november vond, na een jaar uitstel, het JongBodem weekend plaats in Leiden. Lisanne nam als young professional in het bodemwerkveld deel aan dit weekend. In kader van het thema ‘Klimaatadaptatie in de stad, voor zowel lange als korte termijn’ werd het stationsgebied van Leiden als casus gebruikt. Ideeën tegen wateroverlast en hittestress werden gepresenteerd in verschillende moodboards.

Ook bewustwording en participatie van de Leidenaren werd hierin meegenomen. Bijvoorbeeld door informatie te verstrekken over de bodem tijdens werkzaamheden of burgers de mogelijkheid te geven om boomspiegels te adopteren. Lisanne en haar groepje namen de ambtenaren in hun presentatie mee op een denkbeeldige stadswandeling door hun nieuwe “leefbare” stationsgebied. Groene daken en mobiele plantenbakken hadden hierin een belangrijke rol. De mobiele plantenbakken kunnen bijvoorbeeld tijdens het Leids Ontzet ruimte geven aan de kermis. Zaterdag was er een lezing over complexiteit. De lezing inspireerde om in kleine stappen actie te ondernemen om richting een hoopvolle (en duurzame) toekomst te gaan.

Complexiteit is TTE natuurlijk niet onbekend. Zo zetten we onze eigen stappen met het omgaan met complexiteit in de ondergrond door middel van de Complexiteitskaart. Naast het werken aan complexe opdrachten, is een belangrijk onderdeel van het JongBodem weekend het leren kennen van nieuwe mensen en elkaar te enthousiasmeren. Daarin is het weekend volledig geslaagd!

9 december 2021

lampje bruno scramgnon

BodemBreed Forum (BBF) is de themagroep ‘Innovatieve technieken’ gestart! Vanuit TTE is Bert Baan één van de initiatiefnemers.

Door de toenemende aandacht voor ZZS en andere opkomende stoffen wordt langzaamaan duidelijk dat niet alle stoffen met reguliere onderzoekstechnieken onderzocht kunnen worden. Gelukkig zijn er diverse nieuwe kansrijke onderzoekstechnieken die onderzoek naar nieuwe verontreinigingen mogelijk maken. Ook het afronden van IBC-locaties vraagt soms om nieuwe inzichten in het gedrag van verontreinigingen in de bodem. Juist door het gedrag van de verontreiniging te begrijpen, kunnen risico’s beter in kaart worden gebracht. Daarnaast zie je in de nieuwe Omgevingswet een beweging van sectoraal naar integraal, waardoor onderzoekstechnieken die bij wateronderzoek of luchtonderzoek vrij gebruikelijk zijn ook voor bodemonderzoek en beeld komen. Allemaal redenen, zeker ook voor TTE, om de kansen van deze technieken optimaal te willen benutten. Het doel van de themagroep is het verbreden van kennis over innovatieve technieken en de acceptatie te vergroten.

De initiatiefnemers van de themagroep ‘Innovatieve technieken’ willen graag BBF leden en andere geïnteresseerden enthousiast maken om mee te doen! Zij nodigen je hierbij dan ook van harte uit op 16 december a.s. (15.00 - 16.00 uur) om kennis te maken met de initiatiefnemers van de themagroep. Ze vertellen tijdens deze bijeenkomst graag meer over welke innovaties BBF denkt dat er nodig zijn, waarom en hoe we deze met elkaar kunnen realiseren?

Wil jij ook je schouders eronder zetten? Wil je mee brainstormen, je mening geven of gewoon kennis maken met mensen met gelijke of juist andere interesses? Schrijf je dan hier (bodembreedforum.nl) in voor het eerste overleg op 16 december!

3 december 2021

20211202 wereldbodemdag

Aankomende zondag is de spanning te snijden in vele huiskamers in Nederland, welke pakjes worden dit jaar bij de deur achtergelaten? Voor de bodemwereld heeft 5 december ook een hele andere betekenis, het is dan namelijk Wereld Bodemdag! Op deze dag vragen wereldwijd organisaties aandacht voor de bodem. Dit jaar staat Wereld Bodemdag (in het Engels World Soil Day) in het teken van verzilting van de bodem. Door natuurlijke en menselijke processen (zoals droogte en slechte irrigatie) verhoogt het zoutgehalte in de bodem, wat verzilting wordt genoemd. Dit brengt wereldwijd de vruchtbaarheid van de bodem in gevaar, waardoor voedselproductie, biodiversiteit en de waterkwaliteit in gevaar komen. Verzilting is zeker geen ver van het bed show. Ook in Nederland vormt verzilting een bedreiging voor de agrarische sector. Uit de ‘visie op de ondergrond van Waadhoeke’ die TTE dit jaar voor de gemeente heeft opgesteld blijkt dat verzilting door de combinatie van zeespiegelstijging en bodemdaling ook in het waddengebied een serieus aandachtspunt is. Meer lezen over Wereld Bodemdag? Kijk dan eens op un.org (Engels) of staatsbosbeheer.nl

2 december 2021

20211202 DoetinchemHet was een mooie intensieve klus om als TTE de gemeente Doetinchem te mogen ondersteunen bij de marktconsultatie en de Europese aanbesteding voor de afvoer en verwerking van het blusschuim.
Na de succesvolle aanbesteding in november voeren we op dit moment de directie bij de uitvoering en ondersteunen we ook de procesleider van de gemeente bij de verdere aanpak van de PFAS-problematiek aan de Voltastraat in Doetinchem.

Lees meer over de situatie in Doetinchem in het persbericht van de gemeente: doetinchem.nl

24 november 2021

20211124 bericht website ZZS Ko

Vandaag zou het congres “Grondwater – van blauw goud naar code rood?” (georganiseerd door Eurecom), na diverse keren te zijn uitgesteld, dan eindelijk plaatsvinden in de Jaarbeurs. Op dit congres zou TTE een lezing geven over ZZS. Wat is een ZZS, wat maakt een stof zeer zorgwekkend en hoe ga je er beleidsmatig mee om? Helaas gooide Corona opnieuw roet in het eten en is het congres verplaatst naar 23 maart volgend jaar.

Een aantal weken terug zag alles er nog heel anders uit en organiseerden we, samen met collega’s van Witteveen+Bos, Arcadis en Tauw, de Bodembreed Forum-sessie “Opkomende verontreinigingen” in een mooie setting in Den Bosch. Naast goede presentaties en interessante discussies, was het vooral heel fijn om weer eens vakgenoten in het ‘echt’ te ontmoeten. En de hybride vorm, waarbij mensen thuis mee konden kijken en konden reageren via de chat, werkte verrassend goed. De presentaties van die dag zijn trouwens terug te vinden op het Youtube kanaal van BBF (https://www.youtube.com/channel/UCL94xi4hVP3ioCCYTaGjY0g)

Hopelijk ontmoeten we elkaar al ruim vóór 23 maart 2022!

4 november 2021

20211104 Fotos RES 2 CoosjeEindelijk kan het weer (een beetje), mensen ontmoeten bij een congres. Axel en Coosje hebben 3 november het allereerste RES-congres bijgewoond: De RES op stoom. Op de prachtige locatie, de Rijtuigenloods in Amersfoort, zijn ze tijdens verschillende lezingen en gesprekken veel meer te weten gekomen over de stand van zaken van de regionale energie strategieën en alles wat daarmee te maken heeft.

Meer weten over het Nationaal Programma RES? Zie regionale-energiestrategie.nl. Als je meer wilt weten hoe TTE kan ondersteunen bij het versterken van de positie van de ondergrond in de energietransitie, kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen!