11 mei 2021

Figuur: Schematische weergave van het proces bij de grondbank.

20210511 Grondbank infographic Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst is eigenaar van en beheert een grondbank. De grondbank wordt vooral gebruikt om de grond die vrijkomt bij bermonderhoud voor een langere periode te kunnen opslaan en te hergebruiken.

De gemeente heeft TTE opdracht gegeven om een onafhankelijke evaluatie van het functioneren van de grondbank uit te voeren. Op basis van de evaluatie beslist de gemeente of zij het huidige gebruik van de grondbank wil voortzetten of op een andere manier verder gaan.

Lees meer: Evaluatie grondbank gemeente Bronckhorst

29 april 2021

20210429 logo interreg Vlaanderen NederlandHet vakblad Bodem is in april weer verschenen, deze keer met bijdrage van onze TTE'er Lisanne Keijzer! Het artikel waar Lisanne aan bijgedragen heeft gaat over een van de pilots van RESANAT, een Vlaams-Nederlandse samenwerking om biologische saneringstechnieken voor PAK en olie verontreinigingen te verfijnen. Het artikel 'RESANAT en de reactieve mat' gaat over één van de drie pilots die worden uitgevoerd, in Gent. Op de locatie wordt een full scale veldproef uitgevoerd met een reactieve mat. Door middel van deze “Natural Catch” wordt het oppervlaktewater van de rivier de Lieve beschermd tegen verontreinigd grondwater.

Lees meer: TTE in vakblad Bodem met artikel over RESANAT

22 april 2021

20210422 Grutto

Elk jaar op 22 April is het Earth Day. Een dag om stil te staan bij Onze Aarde en de uitdagingen die daarop spelen. Het thema van 2021 voor Earth Day is “Restore our Earth”. Een belangrijk doel van Earth Day is het verspreiden van kennis en informatie.

Als TTE dragen wij ook bij hieraan. De bodem is een belangrijk onderdeel van het systeem Aarde en we zijn nog steeds bezig om meer kennis op te doen en onze eigen kennis te delen. Bijvoorbeeld op het aankomend symposium Bodem Breed, waar we onze kennis over onderzoekstechnieken (sessie donderdag 3 juni), opkomende stoffen (sessie dinsdag 8 juni) en PFAS (sessie donderdag 10 juni) met jullie delen. Zo dragen wij ons steentje bij.

1 april 2021

Vandaag hebben we onze voorjaarsnieuwsbrief verstuurd, met daarin onder andere een special over Vetgasfabriek Amersfoort. Ook onze nieuwsbrief ontvangen? Aanmelden kan via het blokje rechtsonder op onze homepage.

Wij wensen u een vrolijk Pasen en hebben nog een leuke paasuitdaging: Beschilder je paasei met een bodemprofiel en deel de foto op social media met #TTEConsultants!

paaseieren bodemprofiel landschap

1 april 2021

20210331 nieuwsbericht Aspen operator MoleneindAspen Oss BV heeft met TTE Consultants een raamcontract gesloten voor de strategische  bodemadvisering en de uitvoering van tactisch operationele bodemwerkzaamheden op haar Nederlandse locaties. Om de gewenste kwaliteit en continuïteit te borgen heeft TTE een team van 4 senioradviseurs samengesteld dat de komende jaren als bodempartner voor de SHE staf zal functioneren.

Aspen is een van oorsprong Zuid Afrikaans bedrijf en behoort met vestigingen in 65 landen tot de top 5 van generieke farmaceutische producenten in de wereld. In Nederland beschikt Aspen sinds 2013 over verschillende productiefaciliteiten. Aspen hecht veel belang aan duurzaamheid en wil ook historische bodemverontreiniging zo verantwoord mogelijk benaderen. TTE Consultants is vereerd daaraan te mogen meewerken.

25 maart 2021

Axel Kooiman 400 319

TTE wordt de komende tijd versterkt met een nieuwe kracht: Axel Kooiman, student Ruimtelijke Ordening en Planologie (Saxion Deventer). Zelf vertelt hij over zijn studie en afstuderen bij TTE:

'In 2017 ben ik begonnen aan de opleiding Ruimtelijke Ordening & Planologie (ROP) aan het Saxion in Deventer. Deze opleiding is samen met de opleidingen Bestuurskunde, Stedenbouwkunde en Klimaatmanagement onderdeel van de koers ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’. Dit betekent dat ik in het eerste jaar dezelfde lessen heb gevolgd als studenten van Bestuurskunde, Stedenbouwkunde en Klimaatmanagement. Het tweede jaar is zo ingericht dat ik vanuit mijn opleiding ROP samen ging werken met de drie eerdergenoemde opleidingen aan projecten (simulaties uit het werkveld met echte opdrachtgevers). In mijn derde jaar heb ik twee minors gevolgd aan Hogeschool Aeres; Green Growing Cities en Future Urban Cities. Ook heb ik in dat jaar stagelopen bij BügelHajema Adviseurs in Amersfoort. Mijn werkzaamheden binnen dat adviesbureau waren onder andere werken met GIS (Geo Informatie Systeem) en het meelopen bij projecten.'

Lees meer: Even voorstellen... afstudeerder Axel Kooiman

18 maart 2021

20210317 Foto Astrid

 Afgelopen november is Astrid van Rhee bij TTE begonnen. Zelf geeft ze een inkijkje hoe ze bij TTE terecht is gekomen en hoe het nu gaat.

'Zes jaar heb ik mijn eigen lunchzaak gehad in de mooie binnenstad van Deventer. Ik heb er van genoten om gasten te verwennen met lekkere taartjes en broodjes en het verzorgen van feesten en bruiloften. Het was een prachtige tijd met veel gezelligheid en drukte, maar er was te weinig tijd voor het gezin. Na de verkoop van de zaak heb ik eerst thuis wat achterstallige klussen gedaan en me toen georiënteerd op de banenmarkt.'

Lees meer: TTE'er aan het woord: Astrid van Rhee

16 maart 2021

IMG 20200121 WA0004

Afgelopen weekend verscheen op de website van 'In de buurt Amersfoort' een artikel over het 'mysterie' van Amersfoort: de Vetgasfabriek. Voor TTE is het geen mysterie, maar een bodemverontreiniging waar we een saneringsvisie en -plan voor hebben opgesteld. Vorige week plaatsten we op onze nieuwspagina dit artikel over de veldproef waar zo'n 800 liter teer is verwijderd. 

Nu blikken we terug op 2020, waarin onderzoek is gedaan naar niet gesprongen explosieven (NGE). Dit onderzoek is gedaan omdat tijdens de sanering en gebiedsontwikkeling grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden en de gemeente Amersfoort wil zorgen voor een veilige situatie voor de mensen die er werken en voor de omgeving.

Lees meer over het onderzoek naar NGE (inclusief fotoverslag!) op vetgasfabriekamersfoort.nl

9 maart 2021

Vetgas Amersfoort afvoer IBC

TTE neemt namens opdrachtgever Gemeente Amersfoort deel aan het bouwteam ontwerpfase full scale sanering Vetgasfabriek Amersfoort. Ter voorbereiding wordt op dit moment een veldproef uitgevoerd waarbij onderdelen van het uiteindelijke saneringssysteem getest worden.

De eerste testresultaten zijn bemoedigend en hoewel het maar een beperkte test is (op 10 onttrekkingsfilters), is er al circa 800 liter teer onttrokken en inmiddels afgevoerd met een zogenoemde IBC-container! De veldproef loopt overigens nog door tot eind maart zodat daarna een optimale inrichting van de full scale sanering ontworpen kan worden.

Dat belooft nog wat als we, hopelijk na de zomer, het hele systeem met circa 250 filters full scale gaan opstarten en draaien. Er is heel wat teer uit de bodem op te pompen! De Vetgasfabriek Amersfoort is één van de laatste grote historische bodemsaneringslocaties in Nederland.

Lees meer over dit project op: vetgasfabriekamersfoort.nl

5 maart 2021

Raalte

TTE werkt al sinds 2012 mee aan een herontwikkelingsproject van een locatie aan de Kanaalstraat in Raalte. Daar zijn we begonnen met een inventarisatie van het bodemdossier. Nu, zo'n 9 jaar later, is een deel van het terrein herontwikkeld en ligt er een zonnepanelenveld. Het resterende deel van het terrein wordt vanaf medio 2021 bouwrijp gemaakt, waarbij nog een sanering van een olieverontreiniging is voorzien en het afwerken van een uitloper van de stort. Voor de sanering van de olieverontreiniging is een aanvraag in het kader van de Bedrijvenregeling verricht.

Lees hier meer over het project: Raalte - Sanering Kanaalstraat OZ

25 februari 2021

Krijgsman hoogte 32 1500x430

Sinds 2015 ondersteunt TTE KNSF Vastgoed BV II bij de bodemsanering en het bouwrijp maken ten behoeve van de gebiedsontwikkeling van dit voormalige industrieterrein van circa 80 hectare.

Inmiddels is de transformatie van dit gebied naar een compleet nieuwe wijk van Muiden in een ver gevorderd stadium en is al een groot deel van de woningen opgeleverd. Wij zijn trots dat we hieraan ons steentje mogen bijdragen. Benieuwd hoe het er uit gaat zien? Neem gerust eens een kijkje op de website www.dekrijgsmanmuiden.nl.

Voor meer informatie over het project: klik hier