1 juli 2021

BBF12

Axel is bij ons afgestudeerd en blijft in de zomer bij ons werken! Tijdens het koffiemoment van BodemBreed Forum gaf hij een presentatie over zijn afstuderen, waar de leus 'niet uitzoeken tot op de bodem, maar tot ín de bodem!' ontstond. Hij vertelt graag wat hij heeft gedaan en wat hij gaat doen:

'Afgelopen half jaar heb ik mijn afstudeeropdracht bij TTE voltooid. Ondanks het thuiswerken door Corona heb ik mij vanaf dag één al betrokken gevoeld bij de organisatie. Veel collega’s hebben mij in de eerste weken benaderd en vroegen of zij mij konden helpen. Ook werd ik direct toegevoegd aan de verschillende Whatsappgroepen én aan de F1- en EKpoule. Daarnaast heb ik veel en plezierig samengewerkt met TTE-collega’s voor mijn opdracht.

Mijn opdracht ging over het koppelen van de ondergrond aan de energietransitie. De opdracht bouwt voort op de reeds gemaakt Complexiteitskaart van TTE. Deze kaart laat de beschikbare ruimte in de bodem zien op een overzichtelijke manier. Om de ondergrond te koppelen aan de energietransitie heb ik een dashboard gemaakt wat de opgave van de energietransitie weergeeft: vraag en aanbod van (hernieuwbare) energie. De koppeling met de bodem komt in de interactieve kaart voor. Hierin is het potentieel van en de restricties voor WKO’s te zien per gemeenten of buurt. Zo zijn de mogelijkheden voor bodemenergie te zien.

Ik heb samen met TTE besloten om deze tools verder te ontwikkelen de komende zomer, voordat ik mijn premaster start. In deze tijd zal de focus gelegd worden op de communicatiefuncties van de tools. Ik kijk uit naar wat gaat komen en weet dat TTE mij zal begeleiden in mijn werk. Ik ben trots om bij TTE te werken en hoop dat ik snel het kantoor in Deventer kan bezoeken.'