26 januari 2021

versie 4

Binnen TTE wordt steeds effectiever en efficiënter met data gewerkt. Een mooi voorbeeld hiervan is de Complexiteitskaart Ondergrond, die we samen met Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken (KLP) hebben ontwikkeld. Deze kaart dient als ondersteuning voor gemeenten die werken aan de energietransitie. Bent u benieuwd wat dit precies inhoudt? Op 4 februari geven wij bij het KLP uitleg over de complexiteitskaart.

Deze presentatie is bestemd voor gemeenten en andere lokale overheden.

Meld u aan via deze link: aardgasvrijewijken.nl

Meer informatie over de complexiteitskaart? Klik hier.