27 november 2020

Vetgas veldproef 2

De volgende fase van de sanering van de voormalige vetgasfabriek op NS-emplacement Amersfoort is gestart! In totaal zijn ongeveer 300 boringen geplaatst en afgewerkt met een onttrekkingsfilter. Eind november zijn ook de laatste mantelbuizen voor de aan- en afvoerleidingen gelegd.

De volgende fase is dan het gebruiken van dit systeem om het teer te gaan verwijderen. De pomp- en meettechniek die we daarvoor willen gebruiken is nog niet eerder in Nederland op deze schaal toegepast voor een bodemsanering. Deze technieken worden daarom eerst op een kleine schaal getest.

Lees meer op www.vetgasfabriekamersfoort.nl.