3 september 2020

Vetgas ontwerpteamIn opdracht van Gemeente Amersfoort is SUEZ 15 juni gestart met de aanleg van het in-situ teeronttrekkingsssysteem. Het doel is om middels dit systeem in een latere fase de verontreinigingen (teerproducten) van de voormalige Vetgasfabriek gedurende een aantal jaren te verwijderen. Het onttrekkingssysteem bestaat uit circa 250 filters tot een diepte van circa 10-11 meter. Alvorens de filters te kunnen plaatsen worden eerst sonderingen en boorstaten gemaakt. 

Parallel aan de installatie van het ontrrekkingssysteem loopt een bouwteamontwerpfase. In dit bouwteam zijn vertegenwoordigers van de opdrachter (gemeente Amersfoort) en opdrachtnemer (SUEZ) vertegenwoordigd. TTE Consultants neemt namens de gemeente als adviseur deel aan het bouwteam. In de bouwteamontwerpfase wordt de aansturing, monitoring en het definieve ontwerp van de uiteindelijke sanering gezamenlijk uitgwerkt. Hiervoor staan onder andere labtesten met innovatieve sensoren op de rol, evenals een pilottest in het veld in het najaar om sensoren, pompjes e.d. in de praktijk te testen. Het uiteindelijke doel is om in het voorjaar 2021 met de daadwerklijke sanering te beginnen.

Vorige week was het hele ontwerpteam voor het eerst fysiek op locatie voor een overleg (alle overleggen daarvoor zijn via videobellen uitgevoerd). Voor een ontwerpfase heeft het toch zeker meerwaarde om eens fysiek met elkaar om de tafel te zitten. Daarnaast is het altijd een mooi gezicht om die kantoormensen eens in het veld te zien.

Meer info: www.vetgasfabriekamersfoort.nl