TTE verbindt
onder- en bovengrond

Het Nationaal Milieu Programma (NMP)

Het Rijk werkt aan een Nationaal Milieu Programma  (NMP) waarin de lange termijnvisie – tot 2050 – wordt geschetst met betrekking tot een gezonde leefomgeving, vitale ecosystemen en een duurzame, circulaire economie. De Europese ambitie (Green Deal) naar een non toxic environment wordt daarin vertaald als een verwaarloosbaar risico in alle milieucompartimenten.

Het ministerie van IenW heeft TTE gevraagd de gedachtenlijnen met betrekking tot de benadering van chemische bodemverontreiniging uit te werken. Als input voor dit NMP. Op basis van interviews en een brainstormsessie met experts hebben TTE en Witteveen+Bos daarvoor de kerngedachten met betrekking tot de aanpak van de chemische bodemverontreiniging uitgewerkt.

Kort samengevat luiden deze kerngedachten: Het toekomstig beleid moet zowel wat betreft de technische uitvoerbaarheid als met betrekking tot de financiering realistisch zijn. Wishful thinking leidt op termijn altijd tot teleurstellingen. Keuzes, kaders en uitgangspunten moeten transparant wordt gecommuniceerd. Alleen vanuit een eerlijk verhaal kan draagvlak worden gecreëerd voor de ongetwijfeld lastige keuzes die moeten worden gemaakt.

Bodem verschilt als systeem echt van water en lucht. Maatregelen gericht op het stopzetten van de emissie naar water en lucht hebben binnen afzienbare tijd effect. In de bodem blijven verontreinigingen echter nog een heel lange tijd (wellicht eeuwig) aanwezig. De kwaliteit van de bodem wordt daardoor mede bepaald door processen die in een (ver) verleden hebben plaatsgevonden. De toekomstige kwaliteit van de bodem wordt nog zeer langdurig bepaald door wat er nu nog aan emissies plaatsvindt. Het op korte termijn treffen van preventieve maatregelen tegen verontreiniging van de bodem is ook met het oog op de situatie in 2050 essentieel. De chemische kwaliteit van de bodem wordt in hoge mate bepaald door emissies in andere domeinen en door het buiten de bodemregelgeving gereguleerd gebruik van chemicaliën (bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen, kunstmest etc.).

Zie ook www.nationaalmilieuprogramma.nl en de brief van 1 juli 2022 van de staatssecretaris van IenW aan de voorzitter van de Tweede Kamer (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z13829&did=2022D28525).

Bron: zie platformparticipatie.nl

Afbeelding NMP

TTE

Keizerstraat 16
7411 HH Deventer
T 0570-66 58 70
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Privacy policy

Aanmelden nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van alles wat er zich afspeelt rond TTE, vul dan uw naam en emailadres in onderstaande box in en klik vervolgens op "Aanmelden".