Duurzaam verkassen

Sinds 1999 is TTE in statige herenhuizen gevestigd. Dit heeft een mooie uitstraling en is een duurzaam hergebruik van gebouwen. In voor- en najaar is dit altijd goed toeven, maar ’s zomers en ’s winters wordt duidelijk dat klimaatbeheersing rond 1900 nog geen hot topic was. Het wordt tijd voor iets nieuws! Onze nieuwe stek is in de Leeuwenbrug in Deventer. Klimaatbeheersing en duurzaamheid zijn belangrijk, maar het is ook een mooie aanleiding om te vernieuwen. In het proces van de inrichting van het nieuwe pand laten we ons inspireren door onze omgeving en natuurlijk door ons nieuwe logo en huisstijl! De komende tijd nemen we jullie graag mee in het hele proces van hol naar vol!

Het Nationaal Milieu Programma (NMP)

Het Rijk werkt aan een Nationaal Milieu Programma  (NMP) waarin de lange termijnvisie – tot 2050 – wordt geschetst met betrekking tot een gezonde leefomgeving, vitale ecosystemen en een duurzame, circulaire economie. De Europese ambitie (Green Deal) naar een non toxic environment wordt daarin vertaald als een verwaarloosbaar risico in alle milieucompartimenten.

Het ministerie van IenW heeft TTE gevraagd de gedachtenlijnen met betrekking tot de benadering van chemische bodemverontreiniging uit te werken. Als input voor dit NMP. Op basis van interviews en een brainstormsessie met experts hebben TTE en Witteveen+Bos daarvoor de kerngedachten met betrekking tot de aanpak van de chemische bodemverontreiniging uitgewerkt.

Aandachtslocaties PFAS

In opdracht van het Directeurenoverleg Bodem (samenwerking Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) heeft TTE dit voorjaar een vervolgstudie naar de “Aandachtslocaties PFAS” uitgevoerd. De directe aanleiding vormde het verzoek van de tweede kamer aan de regering om voor de zomer van 2021 de PFAS-hotspots in Nederland in kaart te brengen. Nadat duidelijk werd dat de gewenste lijst moeilijk te leveren was is TTE gevraagd te zorgen voor zicht en grip op PFAS aandachtslocaties. 

Als bijlage in haar brief aan de kamer 14 juli heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ons rapport aandachtslocaties PFAS naar de tweede kamer gestuurd (brief naar de tweede kamer. Het rapport bevat aanbevelingen hoe in de toekomst grip kan worden verkregen op bodemverontreiniging met opkomende stoffen.

TTE

Keizerstraat 16
7411 HH Deventer
T 0570-66 58 70
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Privacy policy

Aanmelden nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven van alles wat er zich afspeelt rond TTE, vul dan uw naam en emailadres in onderstaande box in en klik vervolgens op "Aanmelden".