20220714 foto bij Stormpolderdijk combi14 juli 2022

Eind juni ontving het projectteam Stormpolderdijk de klankbordgroep tijdens een informele bijeenkomst. Een paar dagen erna ontvingen we voor een werkbezoek ook betrokken ambtenaren bij het project. Een groep die bestond uit een mix van mensen van het ministerie van IenW (opdrachtgever), de provincie Zuid-Holland en gemeente Krimpen a/d IJssel. Beide groepen kregen na een korte presentatie een rondleiding over het terrein onder leiding van adviseur Arthur van de Velde (TTE Consultants) en omgevingsmanager Marco Endert (Dura Vermeer). Daarbij kregen de groepen een mooi beeld van alle voorbereidingen die al getroffen zijn in de aanloop naar de uitvoeringsfase van de sanering.

Meer informatie over het project Stormpolderdijk (het voormalig EMK-terrein) is te vinden op www.stormpolderdijk.nl