3 december 2021

20211202 wereldbodemdag

Aankomende zondag is de spanning te snijden in vele huiskamers in Nederland, welke pakjes worden dit jaar bij de deur achtergelaten? Voor de bodemwereld heeft 5 december ook een hele andere betekenis, het is dan namelijk Wereld Bodemdag! Op deze dag vragen wereldwijd organisaties aandacht voor de bodem. Dit jaar staat Wereld Bodemdag (in het Engels World Soil Day) in het teken van verzilting van de bodem. Door natuurlijke en menselijke processen (zoals droogte en slechte irrigatie) verhoogt het zoutgehalte in de bodem, wat verzilting wordt genoemd. Dit brengt wereldwijd de vruchtbaarheid van de bodem in gevaar, waardoor voedselproductie, biodiversiteit en de waterkwaliteit in gevaar komen. Verzilting is zeker geen ver van het bed show. Ook in Nederland vormt verzilting een bedreiging voor de agrarische sector. Uit de ‘visie op de ondergrond van Waadhoeke’ die TTE dit jaar voor de gemeente heeft opgesteld blijkt dat verzilting door de combinatie van zeespiegelstijging en bodemdaling ook in het waddengebied een serieus aandachtspunt is. Meer lezen over Wereld Bodemdag? Kijk dan eens op un.org (Engels) of staatsbosbeheer.nl