7 oktober 2021

20211006 vetgas

Afgelopen zomer heeft het bouwteam hard doorgewerkt aan het definitief ontwerp met werkomschrijving voor uitvoering van fase 1b van de bodemsanering: het aanleggen en exploiteren van het teeronttrekkingssysteem incl. bijhorende meet- en regeltechniek.

Op basis van de eerder dit jaar uitgevoerde pilot veldtesten is een systeem ontworpen waarbij door middel van volautomatische zaklaagmetingen het teerpompsyteem wordt aangestuurd. Cruciaal daarin zijn de besturingsregels. Je wilt niet te snel pompen want dat levert een risico op van verbreking van de teerstroombanen. Maar te langzaam pompen leidt tot een onnodig lange saneringsduur en bijhorende kosten. Gemeente Amersfoort en SUEZ RR IWS Remediation B.V. hebben de afspraken over aanleg en instandhouding vastgelegd in een aannemingsovereenkomst. Daarmee is de bouwteamfase afgerond. Een fase die langer duurde dan vooraf voorzien, maar die wel tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Het definitief ontwerp is vertaald in een Uitvoeringsplan waarmee RUD Utrecht heeft ingestemd. Dit Uitvoeringsplan bevat ook het nieuwe integrale monitoringsplan. Dit betreft een actualisatie van het bestaande monitoringsplan waarbij nu ook de monitoring van de verwachte positieve effecten van fase 1b worden gemonitord.

Vanaf september is SUEZ gestart met de aanlegwerkzaamheden. Deze duren tot begin december. In de maanden december en januari wordt het systeem opgestart en ingeregeld. TTE verzorgt namens de gemeente Amersfoort de directievoering voor deze werkzaamheden. De instandhouding van het teeronttrekkingssysteem start aansluitend en is voorzien voor een periode van 5 jaar.