collage teamdag Fermerie9 september 2021

In 2018 zongen ze bij Kinderen voor Kinderen ‘iedereen heeft talent’. Een stelling die, als je even googelt, door ontelbare loopbaancoaches en organisatieadviseurs wordt beaamd. De afgelopen maanden hebben we onder de bezielende leiding van Rita Jonkeren een inspirerend traject doorlopen en wat blijkt: ook TTE-ers hebben talenten en zwakke punten;). Donderdag 2 september hebben we aan de hand van een aantal projectevaluaties onderzocht hoe we met die kennis optimale projectteams kunnen samenstellen.

 

Natuurlijk speelde de ambiance een belangrijke rol, het was fantastisch om na bijna een jaar als team weer bij elkaar te zijn. Maar ook het proces was inspirerend: met de juiste combinatie van personen blijkt de kwaliteit van het team veel groter dan de som der delen. Samen met de ervaringen uit het verleden is het werken met talenten (bijna) een garantie voor succesvol werken in de toekomst.